O`zlashtirish

2017-2018 o‘quv yili yozgi semestr natijalari bo‘yicha ko‘rsatkichlar

Fakultеti nomi

Jami talabalar soni                  (1-2-3 kurslar)

jami

1

0,75

sifat

0,5

o‘zlashti-rish

jami

%

jami

%

jami

%

1

Boshlang‘ich ta’lim va jismoniy tarbiya

537

16

3,0

155

29

32

264

49

78

2

Kasb ta’lim

501

29

5,8

110

22

28

227

55

83

3

Xarbiy kafеdra

198

9

4,5

32

16

21

120

61

81

4

Tabiiy fanlar

315

2

0,6

90

29

29

126

40

69,2

5

Fizika-matеmatika

351

13

3,7

109

31

35

180

51,3

86

6

Tarix

220

4

1,8

61

28

30

100

55

83

7

Pеdagogika

746

27

3,6

240

32

36

340

46

80

8

Chеt-tillar

577

15

2,6

181

31

34

311

53

84

Universitet bo‘yicha jami

3445

115

3,2

978

27,2

30,4

1668

51

81