Davlat imtihonlari

2018-2019 yilda 2-kurs barcha magistratura mutaxassisliklari bo'yicha imtihon bo'ladigan fanlar nomi:

2018-2019 o‘quv yilida 2-kurs barcha magistratura mutaxassisliklari 3 ta fandan

1.Ilmiy tatqiqot metodologiyasi,

2. O‘zbekistonning ijtimoiy iqtisodiy rivojlanish strategiyasi,

3. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat fanlaridan davlat imtixonlarini topshiradilar va Magistrlik dissertatsiyasini himoya qiladilar.