Magistrlik dissertatsiyasi mavzulari

http://tdpu.uzinc/tinyupload/.docx

 

 

Magistratura mutaxassisliklari

talabalarining magistrlik

dissertatsiyasi mavzulari va ilmiy

rahbarlarini tasdiqlash haqida

 

Magistratura bo‘limi

 

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2015-yil 2-martdagi 36-son qarori bilan tasdiqlangan “Magistratura to‘g‘risidagi Nizom”ga muvofiq 1-kurs talabalarining magistrlik dissertatsiyasi mavzulari va ilmiy rahbarlari quyidagi tartibda tasdiqlansin:

 

Talabaning F.I.Sh.

Shaxsiy raqami

Magistrlik dissertatsiyasi mavzulari

Ilmiy rahbarning  F.I.Sh., ilmiy darajasi va unvoni

5A110101 - Aniq va tabiiy fanlarni o‘qitish metodikasi (matematika)

1.                   

Xo‘jayeva Gulyora Atabek qizi

91-2018

“Chiziqli algebra elementlari” modulini interfaol metodlar asosida o‘qitish metodikasi

p.f.d., professor D.Yunusova

2.                   

Mukadasova Odinaxon Ixtiyorjon qizi

92-2018

Yuqori sinf o‘quvchilarida tadqiqiy ko‘nikmalarni shakllantirish (matematika darslari misolida)

p.f.n., U.Matnazarov

5A110401 - Aniq va tabiiy fanlarni o‘qitish metodikasi (biologiya)

3.                   

Jumayev Sirojiddin Zafarovich

93-2018

Anor еtishtirish texnologiyasi va anorzorlarni tashkil etish

q.x.f.n., D.Boqiyev

5A110501 - Aniq va tabiiy fanlarni o‘qitish metodikasi (geografiya)

4.                   

Ibragimov Sunnatulla Olimjon o‘g‘li

90-2018

Mirzacho‘l tabiiy geografik rayoni еr-suv resurslarini geoekologik baholash

g.f.n., N.Alimqulov

5A110701 - Ta’limda axborot texnologiyalari

5.                   

Ashurov Mirjalol Arslon o‘g‘li

94-2018

Oliy ta’lim muassasalarida zamonaviy dasturlash tillari kursining mazmuni va uni o‘qitish texnologiyalari 

p.f.d., professor. A.Abduqodirov

6.                   

Axmedov Abdulaziz Mashrabovich

95-2018

Intellektual tahlil metodlarini ta’lim jarayonlarida qo‘llash

p.f.n., dotsent S.Tursunov

7.                   

Nishonov Xolmurod Azizjon o‘g‘li

96-2018

Talabalarda dizaynerlik komptensiyalarni shakllantirish metodikasi (kompyuter grafikasi va web-dizayn fani misolida)

p.f.n., dotsent M.Mamarajabov

5A110801 - Tasviriy san’at va amaliy bezak san’ati

8.                   

Gaypova Fatima Abdumalikovna

97-2018

Bo‘lajak tasviriy san’at o‘qituvchilarini tasviriy san’at asarlarini tahlil qilishga tayyorlashni takomillashtirish (5-7 sinflar)

p.f.n.,professor v.b S.Abdurasilov

9.                   

Xolmatova Maftuna Ibroximjon qizi

98-2018

O‘rta umumiy maktablarda tasviriy san’at darslarida dekorativ natyurmort ishlash jarayonida o‘quvchilarda stilizatsiya ko‘nikmalarini rivojlantirish

dotsent

R.Xalilov

5A110902 - Pedagogika va psixologiya

10.               

Nishanov Sarvar Yuldiboy o‘g‘li

99-2018

Shaxs xulq-atvorida yolg‘on va aldov holati aks etishining psixofiziologik hususiyatlari

psixol.f.n., dotsent N.I.Xalilova p.f.d., dotsent Z.T.Salieva

11.               

Nasrullayeva Asolat Abdumalik qizi

100-2018

Shaxs himoya mexanizmlarini psixologik salomatlikka ta’sir xususiyatlari

psixol.f.n., dotsent N.I.Xalilova p.f.d., dotsent Z.T.Salieva

5A111001 - Kasb ta’limi nazariyasi va metodikasi: informatika va axborot texnologiyalari

12.               

Abdulla Ibrohim Sarvar o‘g‘li

101-2018

Animatsion texnologiyalari fani bo‘yicha Android tizimi uchun onlayn kursini tashkil etish (Kasb ta’limi (Kompyuter grafikasi va dizayn) ta’lim yo‘nalishi misolida)

Texnika fanlari  bo‘yicha falsafa doktori (PhD) D.K.Sharipov

5A111701 – Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (boshlang‘ich ta’lim)

13.               

Eshmurodova Dilobar Nizom qizi

102-2018

Boshlang‘ich sinf o‘qituvchisining pedagogik faoliyatida kasbiy refleksiyaning o‘rni

p.f.d., professor A.A.Xalikov

14.               

Xabibullayeva Shaxlo Ulmesovna

103-2018

Ijtimoiy faol o‘qituvchi shaxsini shakllantirishning ilmiy-pedagogik asoslari

p.f.d., A.Akramov

15.               

Abdullayeva Malika Anvar qizi

104-2018

Изучение ареальной лингвистики в аспекте использования инновационных технологий на материале диалектов Республики Узбекистан

p.f.n., dotsent L.Karabayeva

5A111901 Maxsus pedagogika, defektologiya - logopediya

16.               

Raximova Elvira Raximjanovna

105-2018

Формирование профессиональной компетенции у студентов -бакалавров при изучении курса «Логопедия»

p.f.n.dotsent N.Sasedova

5A111901 Maxsus pedagogika, defektologiya - oligofrenopedagogika

17.               

Kudratova Iroda Zafar qizi

106-2018

Intellektual kamchiligi bo‘lgan o‘quvchilarda ekologik ta’lim-tarbiya asosida ahloqiy sifatlarni shakllantirish

p.f.n professor P.Po‘latova

18.               

Samidjanova Shahnoza Yolqin qizi

107-2018

Maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalarda miqdor haqidagi tasavvurlarni shakllantirish jarayonida matematikaga doir voqeaband-didiktik o‘yinlardan foydalanish

p.f.n dotsent M.Xamidova

5A112101 - Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (mehnat ta’limi)

19.               

Magdiyeva Marhabo Erkinovna

108-2018

Halq xunarmandchiligi va badiiy loyixalash fanini o‘qitishda kreativ yondashuv

p.f.n dotsent G.Anorqulova

           

 

         ASOS: O‘zbekiston  Respublikasi Oliy va o‘rta-maxsus ta’lim vazirining 2015 yil 2 martdagi 36-son buyrug‘i bilan tasdiqlangan “Magistratura to‘g‘risidagi Nizom” mutaxassis tayyorlovchi kafedra mudirlari va magistratura bo‘limi boshlig‘ining bildirishnomalari hamda o‘quv - uslubiy kengashning 2018 yil 18 oktyabrdagi 3-sonli qarori

    

REKTOR                                                                                SH.S.Sharipov

         

       Taklif kiritdi:                          

Magistratura bolimi boshligi                                                                                               __________ A.T.Nurmanov   

Kelishildi:

O‘quv ishlari bo‘yicha prorektor

________________D.Ergashev

 

Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor ____________B.Abdullayeva

 

Monitoring va ichki nazorat bo‘limi boshlig‘i  __________________O‘.Tolipov

 

Xodimlar bo‘limi boshlig‘i                                                                            _______________R.Mirsamikova

 

Yuriskonsult                                                                             ______________B.Yusupov