Jalb etilgan sarmoyalar va grantlar

Hozirgi kunga kelib O‘zbekiston Respublikasining xalqaro hamkorlik va oliygohlar aro hamkorlar bilan hamkorlik qilish bo‘yicha olib borilayotgan tadbirlar doirasida TDPU talabalari  turli talabalar almashinuvi dasturida va  xorijiy grantlarda qatnashish imkoniyatiga ega.