5A110301- Aniq va tabiiy fanlarni о‘qitish metodikasi (kimyo)O`quv me`yoriy hujjatlar
5А110301-Аник ва табиий фанларни укитиш методикаси(киме) УР-2018.PDF - O`quv rejalari
by Юлдашева Хилола


3.06 kimyo tarixi.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


malaka talab.pdf - Malaka talablari
by Юлдашева Хилола


Organik kimyoning nazariy asoslari.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


5А110301-Аник ва табиий фанларни укитиш методикаси(киме) УР-2018.PDF - O`quv rejalari
by Доттоев Сайфулла


5А110301-Аниқ ва табиий фанларни ўқитиш методикаси (кимё) 2017.pdf - O`quv rejalari
by Доттоев Сайфулла