5A110401- Aniq va tabiiy fanlarni o‘qitish metodikasi (biologiya)O`quv me`yoriy hujjatlar
5А110401-Аниқ ва табиий фанларни ўқитиш методикаси (биология) 2017.pdf - O`quv rejalari
by Азимов Ибрагим Ташпулатович


5А110401-Аник ва табиий фанларни укитиш методикаси(биология) УР-2018.PDF - O`quv rejalari
by Юлдашева Хилола


Organik olamning rivojlanishi va antropologiyasi.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


M.pdf - Malaka talablari
by Юлдашева Хилола


Organik olamning rivojlanishi va antropologiyasi.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


M.pdf - Malaka talablari
by Азимов Ибрагим Ташпулатович


Biologiyaning kanseptual asoslari.pdf - Fan dasturlari
by Азимов Ибрагим Ташпулатович


Organik olamning rivojlanishi va antropologiyasi.pdf - Fan dasturlari
by Азимов Ибрагим Ташпулатович


qitish metodikasi.pdf - Fan dasturlari
by Азимов Ибрагим Ташпулатович


Хужайра ва ген фан 2018.rar - Fan dasturlari
by Хўжаназаров Ўктам Эштемирович


5А110401-Аник ва табиий фанларни укитиш методикаси(биология) УР-2018.PDF - O`quv rejalari
by Доттоев Сайфулла


5А110401-Аниқ ва табиий фанларни ўқитиш методикаси (биология) 2017.pdf - O`quv rejalari
by Доттоев Сайфулла