5A110701- Ta’limda axborot texnologiyalariO`quv me`yoriy hujjatlar
5А110701-таьлимда ахборот технологиялари УР-2018.PDF - O`quv rejalari
by Юлдашева Хилола


TAT-magistr.PDF - Malaka talablari
by Юлдашева Хилола


XMBF.PDF - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


TAT-magistr.PDF - Malaka talablari
by Юлдашева Хилола


TAT-magistr.PDF - Malaka talablari
by Юлдашева Хилола


XMBF.PDF - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


1.pdf - Malaka talablari
by Юлдашева Хилола


2-12.pdf - Malaka talablari
by Юлдашева Хилола


13-26.pdf - Malaka talablari
by Юлдашева Хилола


5А110701- Таълимда ахборот технологиялари 2017.pdf - O`quv rejalari
by Доттоев Сайфулла