5A110802-Muhandislik grafikasi va dizayn nazariyasiO`quv me`yoriy hujjatlar
MG va Dizayn nazariyasi magistratura.pdf - Malaka talablari
by Юлдашева Хилола


qitish met1.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


5А10802 МГ.pdf - Malaka talablari
by Юлдашева Хилола


5А110802-мухандислик ......дизайн назарияси УР-2018.PDF - O`quv rejalari
by Доттоев Сайфулла


5А110802-Мухандислик графикаси ва дизайн назарияси 2017.pdf - O`quv rejalari
by Доттоев Сайфулла