5A110901- Pedagogika nazariyasi va tarixiO`quv me`yoriy hujjatlar
Malaka talablari 5A110901-Pedagogika nazariyasi va tarixi.pdf - Malaka talablari
by Юлдашева Хилола


Pedagogik tadqiqotlar metodologiyasi Fan dasturi .pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


5А110901-Педагогика назарияси.pdf - Malaka talablari
by Юлдашева Хилола


2.01 Pedagogik tadqiqotlar metodologiyasi.pdf - Fan dasturlari
by Рўзиева Дилноз


2.04 Pedagogik menejment.pdf - Fan dasturlari
by Рўзиева Дилноз


2.05 Pedagogik diagnostika va korrektsiya.pdf - Fan dasturlari
by Рўзиева Дилноз


qitish metodikasi.pdf - Fan dasturlari
by Рўзиева Дилноз


3.02 педагогик прогностика.pdf - Fan dasturlari
by Рўзиева Дилноз


Pedagogik fikrlar tarixi fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Рўзиева Дилноз


PT va PM.pdf - Fan dasturlari
by Рўзиева Дилноз


5А110901-Андрагогика.pdf - Malaka talablari
by Доттоев Сайфулла


5А110901-педагогика назарияси ва тарихи(фаолият тури буйича) УР-2018.PDF - O`quv rejalari
by Доттоев Сайфулла


5А110901-Андрагогика.PDF - O`quv rejalari
by Доттоев Сайфулла


5А110901-Андрагогика.PDF - O`quv rejalari
by Доттоев Сайфулла


5А110901-Педагогика назарияси ва тарихи (фаолият тури бўйича) 2017.pdf - O`quv rejalari
by Доттоев Сайфулла