5A110902- Pedagogika va psixologiyaO`quv me`yoriy hujjatlar
magistr.pdf - Malaka talablari
by Юлдашева Хилола


психол фанининг метологияси.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


28 skaner.pdf - Malaka talablari
by Юлдашева Хилола


5А110902-Педагогика ва психология Ур-2018.pdf - O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich


5А110902-Педагогика ва психология 2017.pdf - O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich