5A111001-Kasb ta’limi nazariyasi va metodikasi: informatika va axborot texnologiyalari