5A111701-Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodiksi (boshlang`ich ta’lim)O`quv me`yoriy hujjatlar
5А111701-таьлим ва тарбия назарияси методикаси(бошлан-ич таьлим) УР-2018.PDF - O`quv rejalari
by Юлдашева Хилола


5А111701-таьлим ва тарбия назарияси методикаси(бошлан-ич таьлим) УР-2018.PDF - O`quv rejalari
by Юлдашева Хилола


Сканер.pdf - Malaka talablari
by Юлдашева Хилола


Pedagogik tadqiqotlarda statistik metodlar.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


Doc3.pdf - Malaka talablari
by Юлдашева Хилола


ich talim fanlar nazariyasi.pdf - Fan dasturlari
by Халиков Аъзам Абдусаломович


lim metodologiyasi.pdf - Fan dasturlari
by Халиков Аъзам Абдусаломович


qitish metodikasi.pdf - Fan dasturlari
by Халиков Аъзам Абдусаломович


qitish metodikasi.pdf - Fan dasturlari
by Халиков Аъзам Абдусаломович


qitish metodikasi.pdf - Fan dasturlari
by Халиков Аъзам Абдусаломович


Pedagogik kompententlik.pdf - Fan dasturlari
by Халиков Аъзам Абдусаломович


Pedagogik tadqiqotlarda statistik metodlar.pdf - Fan dasturlari
by Халиков Аъзам Абдусаломович


5А111701-таьлим ва тарбия назарияси методикаси(бошлан-ич таьлим) УР-2018.PDF - O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich


5А111701-Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (бошланғич таълим) 2017.pdf - O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich


5А111701-Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (бошланғич таълим) 2017.pdf - O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich