5A110101- Aniq va tabiiy fanlarni o‘qitish metodikasi (matematika)