5A110201- Aniq va tabiiy fanlarni o‘qitish metodikasi (fizika va astronomiya)