5210200 - Psixologiya (faoliyat turlari bo`yicha)

5210200 – Psixologiya (umumiy psixologiya)   –  umumiy o‘rta ta’lim maktablari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari, ishlab chiqarish,  ichki ishlar va mudofaa tizimlari uchun amaliyotchi psixolog,  pedagog-psixolog, pedagogika va psixologiya bo‘yicha o‘qituvchi tayyorlash jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari yig‘indisidan iborat bo‘lgan ta’lim yo‘nalishidir.

5210200 – Psixologiya (umumiy psixologiya) ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha bakalavrlar kasbiy faoliyatining tavsifi

 

 

 

4.1 Bakalavrning kasbiy faoliyat sohasi 5210200 – Psixologiya (umumiy psixologiya)–  umumiy o‘rta ta’lim maktablari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari, ishlab chiqarish,  ichki ishlar va mudofaa tizimlari uchun amaliyotchi psixolog,  pedagog-psixolog, pedagogika va psixologiya bo‘yicha o‘qituvchi tayyorlash jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari yig‘indisidan iborat bo‘lgan ta’lim yo‘nalishidir.

 

 

 

 

4.2 Bakalavrlarning kasbiy faoliyati ob’ektlari 5210200 – Psixologiya (umumiy psixologiya) ta’lim yo‘nalishi bakalavrlarning kasbiy faoliyati ob’ektlari – maktabgacha ta’lim muassasalari tarbiyalanuvchilari, umumiy o‘rta ta’lim maktablari va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasalari o‘qituvchilari, o‘quvchilari hamda xodimlari reablitatsiya va psixologik xizmat markazlari klentlari,

respublika tashxis markazi testlari va ularni o‘tkazishni tashkil etish jarayonlari

psixologik tadqiqot metodikalari, sport jamoasi treneri va sportchilari psixologik xizmat ko‘rsatish mijozlari,

shaxsiy muammolari bilan murojaat qiladigan pasentlari, eksperimental psixologiya laboratoriyasi, jihozlari,

savdo va maishiy xizmat ko‘rsatishdagi psixologik muammolar,

aholiga psixologik xizmat ko‘rsatish markazlari faoliyatini tashkil etish, harbiy va huquqni muhofaza qilish idoralarda psixologik yordam ko‘rsatish usullari, kadrlarni tanlash va ular faoliyatini psixologik tashkil etish

psixodiagnostik, psixologik maslahat, psixokorreksion, psixoprofilaktika, psixologik ma’rifat tadbirlar va psixologiya ixtisosligi bo‘yicha ilmiy-tadqiqot jarayonlari.

 

4.3 Bakalavrlarning kasbiy faoliyati turlari 5210200 – Psixologiya (umumiy psixologiya) ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha bakalavr o‘zining psixologik, kasbiy tayyorgarligiga muvofiq quyidagi kasbga oid faoliyat turlari:

·         Ilmiy-tadqiqot;

·         Tashkiliy boshqaruv;

·         Konstalting xizmati;

·         Ta’lim muassasalarida ilmiy-pedagogik va amaliy psixologik (o‘rnatilgan tartibdi) faoliyati, ijtimoiy va jamoa sohasidagi faoliyati kabilarni o‘z ichiga oladi;

·          

·         Bakalavr tayyorlanadigan kasbiy faoliyatning muayyan turlari ta’lim jarayonining manfaatdor ishtirokchilari bilan hamkorlikda oliy ta’lim tizimi tomonidan aniqlanadi

·          

·          4.4  Bakalavrlar kasbiy faoliyatining vazifalari 5210200 – Psixologiya (umumiy psixologiya)  ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha bakalavr ta’lim dasturini o‘zlashtirish natijasida kasbiy tayyorgarlikning asosiy turlari va maxsus tayyorgarligiga mos quyidagi kasbiy vazifalarni yechishi kerak:

·         Maktabgacha va umumiy o‘rta ta’lm maktablarida amaliyotchi psixolog maktabdan tashqari ta’lim tizimida amaliyotchi psixolog va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’lim tizimida amaliyotchi psixolog va psixologiya fani bo‘yicha o‘qituvchi sifatida faoliyat ko‘rsatadi;

·         Ta’lim tizimida kabinet mudiri metodist, labarant va unga tenglashtirilgan lavozimlarda ishlash;

·         Ijtimoiy-gumanitar yo‘nalishidagi ilmiy tadqiqot tashkilotlarda kichik ilmiy xodim bo‘lib ishlash;

·         Har xil shakldagi mulk sanoat va biznes tashkilotlarida psixolog-menejer, amaliyotchi psixolog

·         reklama agenti sifatida ishlash;

·         Turli tadbirkorlik sub’ektlarida nodavlat, notijorat va jamoat tashkilotlarida hamda boshqa muassasalarda;

·         Mahalliy o‘zini o‘zi boshqarish organlari hamda joylardagi ma’naviyat va ma’rifat markazlarida ishlash;

·          

·          

·         O‘quvchilarni kasb-hunarga yo‘naltirish va psixologik-pedagogik Respublika tashxis markazi, reablitatsiya markazlari, sport jamoalari, xususiy psixologik xizmat ko‘rsatish markazlari, Mudofaa vazirligi harbiy bo‘limlari va huquqni muhofaza qilish idoralarida psixologik xizmatni tashkil etish.O`quv me`yoriy hujjatlar
Мутахассисликка кир ишчи 2018-19.rtf - Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ


Умумий 2018-2019 Пс.rtf - Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ


1 курс Экспериментал психология ва практикум.rtf - Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ


1-kurs uchun Umumiy psixodiagnostika tayyor.doc - Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ


1 kurs ШАХСЛАРАРО.doc - Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ


экспериментал.docx - Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ


Умумий психология 2018 2-курс ПС .rtf - Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ


Umumiy psixodiagnostika 2-rurs.docx - Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ


2 курс СП.rtf - Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ


2- kurs СПТ.rtf - Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ


Taraqqioit 2-kurs.docx - Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ


2 курс Psixologik tadqiqot natijalarini qayta ishlash metodlari va texnologiyalari.rtf - Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ


3-курс Умумий психология ПС.rtf - Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ


3-курс экспер.психология ва практикум.rtf - Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ


3 kurs Социал пс. (Шахс.оила.этно. ишчи).doc - Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ


3 kurs Социал пс. (Шахс.оила.этно. ишчи).doc - Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ


3 kurs Социал пс. (Шахс.оила.этно. ишчи).doc - Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ


3 kurs Социал пс. (Шахс.оила.этно. ишчи).doc - Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ


3 kurs Социал пс. (Шахс.оила.этно. ишчи).doc - Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ


3 kurs Социал пс. (Шахс.оила.этно. ишчи).doc - Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ


3 kurs Социал пс. (Шахс.оила.этно. ишчи).doc - Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ


3 kurs Социал пс. (Шахс.оила.этно. ишчи).doc - Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ


3 kurs Социал пс. (Шахс.оила.этно. ишчи).doc - Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ


3 kurs Социал пс. (Шахс.оила.этно. ишчи).doc - Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ


3 kurs Социал пс. (Шахс.оила.этно. ишчи).doc - Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ


3 kurs Социал пс. (Шахс.оила.этно. ишчи).doc - Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ


3 kurs Социал пс. (Шахс.оила.этно. ишчи).doc - Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ


3 kurs Социал пс. (Шахс.оила.этно. ишчи).doc - Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ


3 kurs Социал пс. (Шахс.оила.этно. ишчи).doc - Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ


3 kurs Социал пс. (Шахс.оила.этно. ишчи).doc - Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ


3 kurs Социал пс. (Шахс.оила.этно. ишчи).doc - Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ


3 kurs Социал пс. (Шахс.оила.этно. ишчи).doc - Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ


3 kurs Социал пс. (Шахс.оила.этно. ишчи).doc - Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ


3 kurs Социал пс. (Шахс.оила.этно. ишчи).doc - Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ


3 kurs Социал пс. (Шахс.оила.этно. ишчи).doc - Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ


3 kurs Социал пс. (Шахс.оила.этно. ишчи).doc - Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ


3 kurs Социал пс. (Шахс.оила.этно. ишчи).doc - Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ


3 kurs Социал пс. (Шахс.оила.этно. ишчи).doc - Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ


3 kurs Социал пс. (Шахс.оила.этно. ишчи).doc - Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ


3 kurs Социал пс. (Шахс.оила.этно. ишчи).doc - Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ


3 kurs Социал пс. (Шахс.оила.этно. ишчи).doc - Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ


3 kurs Социал пс. (Шахс.оила.этно. ишчи).doc - Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ


3 kurs Социал пс. (Шахс.оила.этно. ишчи).doc - Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ


3 kurs Социал пс. (Шахс.оила.этно. ишчи).doc - Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ


3 kurs Социал пс. (Шахс.оила.этно. ишчи).doc - Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ


3 kurs Социал пс. (Шахс.оила.этно. ишчи).doc - Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ


3 kurs Социал пс. (Шахс.оила.этно. ишчи).doc - Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ


3 kurs Социал пс. (Шахс.оила.этно. ишчи).doc - Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ


3kurs Individual va guruhiy konsultatsiya.doc - Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ


Пед ва ПУМ Пс 2017-18.rtf - Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ


3 kurs uchun psixokorreksiya 2018.doc - Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ


Психология тарихи 4-курс.rtf - Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ


4-курс психология методологияси.docx - Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ


4 kurs uchun Konsultativ psixologiya va psixokorreksiya 2018.doc - Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ


4 kurs uchun Tibbiyot psixologiyasi.doc - Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ


меҳнат ва муҳандислик.doc - Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ


мотивация ишчи 4-курс .rtf - Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ


4 курс юридик психология.rtf - Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ


4-kurs uchun менежмент .rtf - Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ


4-курс Шахнинг ахборот хавсизлигини таъминлаш.doc - Fan dasturlari
by БАФАЕВ МУХИДДИН МУХАММАДОВИЧ


5210200-Психология (умумий психология).PDF - O`quv rejalari
by Dottoev Sayfulla Xamidullaevich