5111000 - Kasb ta’limi (Kompyuter grafikasi va dizayn)O`quv me`yoriy hujjatlar
5111000-КТ КГД.pdf - Malaka talablari
by Юлдашева Дурдона


5111000- касб таьлими УР-2018.PDF - O`quv rejalari
by Юлдашева Хилола


Ракамли фотография.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


Amaliy antropologiya Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


Chizmatasvir va rangtasvir Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


quv dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


Dizayn tarixi Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


lim praktikumi Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


Kostyum tarixi Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


Materialshunoslik Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


at tarixi Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


Tikuv buyumlari texnologiyasi Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


Tikuv buyumlarini konstruktsiyalsh va modellashtirish Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


Trikotaj maxsulotlari dizayni Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


Xalq hunarmandchiligi Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


5111000-КТ КГД.pdf - Malaka talablari
by Xasanov Abdushohid Abdurashidovich


компютер графикаси.pdf - Fan dasturlari
by Xasanov Abdushohid Abdurashidovich