5111000 - Kasb ta’limi (Dizayn)O`quv me`yoriy hujjatlar
nalishining malaka talablari.pdf - Malaka talablari
by Юлдашева Дурдона


5111000- касб таьлими УР-2018.PDF - O`quv rejalari
by Юлдашева Хилола


3Д технологиялари.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


111 КП намунавий (Lotincha)+.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


lim metodikasi.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


Ахборот хавфсизлиги.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


Веб дастурлаш ва дизайн.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


КГ ва Д ихтисослиги фанларини укитиш методикаси.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


Компютер графикаси.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


Компютерли анимация.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


Электрон таълим ресурсларини яратиш технологиялари.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


касб таьлими практикуми 1 курс.pdf - Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович


касб таьлими практикуми 1 курс.pdf - Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович


Kompozitsiya asoslari Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович


Kompozitsiya asoslari Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович


Kompozitsiya asoslari Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович


Tikuv buyumlari texnologiyasi Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович


Tikuv buyumlari texnologiyasi Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович


Tikuv buyumlari texnologiyasi Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович


quv dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович


quv dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович


quv dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович


Kostyum tarixi Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович


Kostyum tarixi Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович


Kostyum tarixi Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович


Tikuv buyumlarini konstruktsiyalsh va modellashtirish Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович


Tikuv buyumlarini konstruktsiyalsh va modellashtirish Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович


Tikuv buyumlarini konstruktsiyalsh va modellashtirish Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович


nalishining malaka talablari.pdf - Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович


Dizayn tarixi Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович


Dizayn tarixi Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович


Materialshunoslik Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович


Materialshunoslik Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович


Materialshunoslik Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович


Trikotaj maxsulotlari dizayni Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович


Trikotaj maxsulotlari dizayni Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович


Trikotaj maxsulotlari dizayni Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович


Amaliy antropologiya Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович


Amaliy antropologiya Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович


Amaliy antropologiya Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович


at tarixi Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович


at tarixi Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович


at tarixi Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович


Xalq hunarmandchiligi Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович


Xalq hunarmandchiligi Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович


Xalq hunarmandchiligi Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович


5111000- касб таьлими УР-2018.PDF - O`quv rejalari
by Доттоев Сайфулла


5150900- дизайн УР-2018.PDF - O`quv rejalari
by Доттоев Сайфулла


5111000-Касб таълими (5150900-Дизайн (кастюм)).pdf - O`quv rejalari
by Доттоев Сайфулла


1.01-Узбекистон тарихи-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


1.02-Рив.страг-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


1.03-фалсафа-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


1.04-диншунослик-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


1.05-русский язык-ФД-2017.PDF - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


1.05-узбек тили-ФД-2017.PDF - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


1.06-хорижий тил-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


1.07-валеология-ФД-2018.PDF - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


1.08-таълимда ахборот технологиялари-ФД-2018.PDF - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


1.11-ёш физиологияси ва гигиенаси-ФД-2018.PDF - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


1.12-экология-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


2.02-касбий педагогика.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


2.05-Amaliy antropologiya Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


at tarixi Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


2.07-Kostyum tarixi Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


2.08-Chiztasvir va rangtasvir Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


quv dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


2.09-Materialshunoslik Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


2.10-Xalq hunarmandchiligi Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


2.11-муҳандислик.PDF - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


3.01-Trikotaj maxsulotlari dizayni Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


3.02-Tikuv buyumlarini konstruktsiyalsh va modellashtirish Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


3.03-Tikuv buyumlari texnologiyasi Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


lim praktikumi Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


3.05-Kompozitsiya asoslari Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


3.06-Dizayn tarixi Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла