5111000 - Kasb ta’limi (Dizayn)O`quv me`yoriy hujjatlar
nalishining malaka talablari.pdf - Malaka talablari
by Юлдашева Дурдона


5111000- касб таьлими УР-2018.PDF - O`quv rejalari
by Юлдашева Хилола


3Д технологиялари.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


111 КП намунавий (Lotincha)+.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


lim metodikasi.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


Ахборот хавфсизлиги.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


Веб дастурлаш ва дизайн.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


КГ ва Д ихтисослиги фанларини укитиш методикаси.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


Компютер графикаси.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


Компютерли анимация.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


Электрон таълим ресурсларини яратиш технологиялари.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


касб таьлими практикуми 1 курс.pdf - Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович


касб таьлими практикуми 1 курс.pdf - Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович


Kompozitsiya asoslari Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович


Kompozitsiya asoslari Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович


Kompozitsiya asoslari Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович


Tikuv buyumlari texnologiyasi Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович


Tikuv buyumlari texnologiyasi Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович


Tikuv buyumlari texnologiyasi Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович


quv dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович


quv dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович


quv dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович


Kostyum tarixi Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович


Kostyum tarixi Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович


Kostyum tarixi Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович


Tikuv buyumlarini konstruktsiyalsh va modellashtirish Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович


Tikuv buyumlarini konstruktsiyalsh va modellashtirish Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович


Tikuv buyumlarini konstruktsiyalsh va modellashtirish Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович


nalishining malaka talablari.pdf - Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович


Dizayn tarixi Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович


Dizayn tarixi Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович


Materialshunoslik Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович


Materialshunoslik Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович


Materialshunoslik Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович


Trikotaj maxsulotlari dizayni Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович


Trikotaj maxsulotlari dizayni Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович


Trikotaj maxsulotlari dizayni Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович


Amaliy antropologiya Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович


Amaliy antropologiya Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович


Amaliy antropologiya Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович


at tarixi Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович


at tarixi Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович


at tarixi Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович


Xalq hunarmandchiligi Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович


Xalq hunarmandchiligi Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович


Xalq hunarmandchiligi Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Маматов Дилмурад Нармуратович