5A111901-Maxsus pedagogika,defektologiya(oligofrenopedagogika)O`quv me`yoriy hujjatlar