5A110903-Управление учебных учрежденийO`quv me`yoriy hujjatlar
lim muassasalarini boshqarish.pdf - Malaka talablari
by Юлдашева Хилола


lim muassasalarini boshqarish.pdf - Malaka talablari
by Юлдашева Хилола


Xodimlarni boshqarish Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


2.01 BOSHQARUV NAZARIYASI.pdf - Fan dasturlari
by Рўзиева Дилноз


2.03 ходимларни бошкариш.pdf - Fan dasturlari
by Рўзиева Дилноз


2.04 INNОVАTSION VА STRАTЕGIK MЕNЕJMЕNT.pdf - Fan dasturlari
by Рўзиева Дилноз


2.05 Таълим сифати мониторинги лотин дастур.pdf - Fan dasturlari
by Рўзиева Дилноз


2.06 Ish yuritish asoslari fan.pdf - Fan dasturlari
by Рўзиева Дилноз


3.01 Ma’muriy menejmenti.pdf - Fan dasturlari
by Рўзиева Дилноз


3.02 Pedagogik riskologiya.pdf - Fan dasturlari
by Рўзиева Дилноз


3.03 amaliy прогностика.pdf - Fan dasturlari
by Рўзиева Дилноз


5А110903-таьлим муассасаларини бошкариш УР-2018.PDF - O`quv rejalari
by Доттоев Сайфулла