Joriy etishga tayyor innovatsion ishlanmalar

Целью работы М.М. Рустамова является развитие инновационных образовательных технологий в развитии творческого мышления учащихся на начальных учебных занятиях и создание нового поколения учебной литературы.

Universitetda professor-o‘qituvchilarning ilmiy ijodiy ishlanmalarini amaliyotga tatbiq etish asosan intellektual mulk agentligidan olingan guvohnomalar, tayyorlangan darsliklar, o‘quv qo‘llanmalar, monografiyalar va maqolalarda o‘z aksini topgan. Quyida ushbu nashr ishlarining ayrimlari ilova qilingan