Talabalar turar joylarida har kuni ertalab sog’lomlashtirish badantarbiya mashg’ulotlari o’tkazilmoqda.

Talabalar turar joylarida har kuni ertalab sog’lomlashtirish badantarbiya mashg’ulotlari o’tkazilmoqda.