Talabalarining yashash sharoitlari va muammolari borasida suhbatlar tashkil etildi