PQ-3775-SON 05.06.2018

OLIY TA’LIM MUASSASALARIDA TA’LIM SIFATINI OSHIRISH VA ULARNING MAMLAKATDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN KENG QAMROVLI ISLOHOTLARDA FAOL ISHTIROKINI TA’MINLASH BО‘YICHA QО‘SHIMCHA CHORA-TADBIRLAR TО‘G‘RISIDA


Fayllar:
1. PQ377505.06.2018.pdf