2018-2019 yili O'zbekiston tarixi fanidan bitiruvchi kurslar uchun Davlat Attestatsiya sinovlari dasturi


Fayllar:
1. История Узбекистана.PDF