O'zbekistonda demokratik jamiyat qurish fanidan DAK dasturi


Fayllar:
1. Дем жам рус.PDF     2. Ўзбек дем жам .PDF