Kitob qadrini hamma emas, bilimdon, dono kishilargina biladi. Nodon kishilardan bilimsizlikdan boshqa nima keladi?

MySQL server has gone away
select pod_page_id from sys_pages where id=6323 x

MySQL server has gone away
select pod_page_id from sys_pages where id=6323 x

MySQL server has gone away
select sub_cat_id from sys_pages where id=6323 x

MySQL server has gone away
select comment from sys_pages where id=6323 x

MySQL server has gone away
select body_text from sys_pages where id=6323 x


MySQL server has gone away

MySQL server has gone away
select dekan_id from tbl_dekan where id=6323 x

MySQL server has gone away
select pod_page_id from sys_pages where id=6323 x

MySQL server has gone away
select pod_page_id from sys_pages where id=6323 x

MySQL server has gone away
select pod_page_id from sys_pages where id=6323 x

MySQL server has gone away
MySQL server has gone away
select title from sys_pages where id=6323 x

MySQL server has gone away
select sub_cat_id from sys_pages where id=6323 x