Oliy ma'lumotga ega bo'lgan pedagog va nopedagog mutaxassislarni maktabgacha ta'lim yo'nalishiga kasbiy qayta tayyorlov kursi

Kursni muvafaqqiyatli tugatgan tinglovchilarga davlat va nodavlat maktabgacha ta'lim muassasalarida tarbiyachi lavozimida faoliyat olib borish huquqini beruvchi diplom beriladi.