2019-yilda Toshkent davlat pedagogika universitetitda o‘tkaziladigan konferensiyalar ro‘yxati

MySQL server has gone away
select pod_page_id from sys_pages where id=6345 x

MySQL server has gone away
select pod_page_id from sys_pages where id=6345 x

MySQL server has gone away
select sub_cat_id from sys_pages where id=6345 x

MySQL server has gone away
select comment from sys_pages where id=6345 x

MySQL server has gone away
select body_text from sys_pages where id=6345 x


MySQL server has gone away

MySQL server has gone away
select dekan_id from tbl_dekan where id=6345 x

MySQL server has gone away
select pod_page_id from sys_pages where id=6345 x

MySQL server has gone away
select pod_page_id from sys_pages where id=6345 x

MySQL server has gone away
select pod_page_id from sys_pages where id=6345 x

MySQL server has gone away
MySQL server has gone away
select title from sys_pages where id=6345 x

MySQL server has gone away
select sub_cat_id from sys_pages where id=6345 x