“Biologiyadan ekskursiyani uslubiy sharoitlarni tashkillashtirish va ekskursiya jarayonini o‘tkazish bo‘yicha bilimlarni mustahkamlash”

“Biologiyadan ekskursiyani uslubiy sharoitlarni tashkillashtirish va ekskursiya jarayonini o‘tkazish bo‘yicha bilimlarni mustahkamlash” maqsadida 2019-yil 20-mart kuni Toshkent hayvonot bog‘iga ekskursiya tashkil etildi.

Biologiya va uni o‘qitish metodikasi kafedrasi professor-o‘qituvchilari S.M.Ermatova, R.A.Xalitova va Tula Davlat pedagogika universiteti dotsenti N.S.Kartashova hamkorligida biologiya va uni o‘qitish metodikasi ta’lim yo‘nalishi 302-guruh talabalari bilan “Biologiyadan ekskursiyani uslubiy sharoitlarni tashkillashtirish va ekskursiya jarayonini o‘tkazish bo‘yicha bilimlarni mustahkamlash” maqsadida 2019-yil 20-mart kuni Toshkent hayvonot bog‘iga ekskursiya tashkil etildi.

Ekskursiya jarayonida, pedagogik vaziyatlar bilan bog‘langan, guruh vazifalari bo‘yicha keys-texnologiyalar qo‘llangan.