O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 27-maydagi PQ-4339-sonli qarori