Qabul 2019 me`yoriy hujjatlari

Qo`shimcha ma`lumotlar uchun


Qabul komissiyasi telefon raqami - 71 276 84 12

O`zbekiston Respublikasi Prezidenti qarorlari

O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari