5110300 - Kimyo o`qitish metodikasi

5110300 – Kimyo o‘qitish metodikasi   –  umumiy o‘rta ta’lim maktablari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun matematika bo‘yicha o‘qituvchi tayyorlash jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari yig‘indisidan iborat bo‘lgan ta’lim yo‘nalishidir.

 

5110300 – Kimyo o‘qitish metodikasi  ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha bakalavrlar kasbiy faoliyatining tavsifi

 

4.1 Bakalavrning kasbiy faoliyat sohasi 5110300 – Kimyo o‘qitish metodikasi   –  umumiy o‘rta ta’lim maktablari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun matematika bo‘yicha o‘qituvchi tayyorlash jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari yig‘indisidan iborat bo‘lgan ta’lim yo‘nalishidir. 4.2 Bakalavrlarning kasbiy faoliyati ob’ektlari 5110300 – Kimyo o‘qitish metodikasi ta’lim yo‘nalishi bakalavrlarning kasbiy faoliyati ob’ektlari – umumta’lim maktablari, akademik litseylar,  kasb-hunar kollejlari va maktabdan tashqari ta’lim muassasalari, o‘quvchilar, o‘quv-tarbiya jarayoni, o‘qitishning pedagogik texnologiyalari va metodlari, kimyoviy usullar. 4.3 Bakalavrlarning kasbiy faoliyati turlari 5110300-Kimyo o‘qitish metodikasi ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha bakalavr o‘z psixologik-pedagogik, kasbiy tayyorgarligiga muvofiq quyidagi kasbga oid faoliyat turlari:

·         o‘qituvchilik;

·         tarbiyachilik;

·         o‘quv-metodik;

·         ilmiy-tadqiqot.

Bakalavr tayyorlanadigan kasbiy faoliyatning muayyan turlari ta’lim jarayonining manfaatdor ishtirokchilari bilan hamkorlikda oliy ta’lim tizimi tomonidan aniqlanadi. 4.4  Bakalavrlar kasbiy faoliyatining vazifalari 5110300 – Kimyo o‘qitish metodikasi  ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha bakalavr ta’lim dasturini o‘zlashtirish natijasida kasbiy tayyorgarlikning asosiy turlari va maxsus tayyorgarligiga mos quyidagi kasbiy vazifalarni yechishi kerak: -        o‘qituvchilik: umumiy o‘rta ta’lim maktablari, akademik litseylar va kasb-hunar kollejlarida matematika o‘qituvchisi bo‘lib ishlash; -        tarbiyachilik: umumiy o‘rta ta’lim maktablari, akademik litseylar va kasb-hunar kollejlaridan tashqari muassasalarda tarbiyachi bo‘lib ishlash; -        o‘quv-metodik: mos ta’lim yo‘nalishlar bo‘yicha ta’limni amalga oshiruvchi vazirliklar, uning tarmoq boshqarmalari va muassasalarida metodist bo‘lib ishlash; ilmiy-tadqiqot muassasalarida kichik ilmiy xodim bo‘lib ishlash va boshqalar.O`quv me`yoriy hujjatlar
quv reja 2017.pdf - O`quv rejalari
by Сапаров Каландар Абдуллаевич


++5110300-кимё укитиш методикаси УР_С 18-19 18.08.2018.xlsx - O`quv rejalari
by Искандаров Айбек Юлдашевич


malaka talab pdf.pdf - Malaka talablari
by Юлдашева Дурдона


2.05-Аnalitik kimyo-2018.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


qitish metodikasi 3 kurs.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


2.03-Umumiy kimyo-2018 (1).pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


2.04.Anorganik kimyo-2018++.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


2.07- Polimerlar kimyosi, fan dasturi-2018..pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


qitish metodikasi.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


2.09 kimyoviy texnologiya.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


3.01 fizik-kooloid kimyo.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


3.02KMEM fan dastur 2018.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


3.04 ekologik kimyo.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


3.05Kimyodan eksperiment o`tkazish metodikasi dastur 2.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


3.06 kimyo tarixi.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


5110300-Киме уқитиш методикаси УР-2018.PDF - O`quv rejalari
by Юлдашева Хилола


5110300-Киме укитиш методикаси УР-2018.PDF - O`quv rejalari
by Юлдашева Хилола


5110300-Киме уқитиш методикаси УР-2018.PDF - O`quv rejalari
by Доттоев Сайфулла


5110300-Кимё укитиш методикаси.pdf - O`quv rejalari
by Доттоев Сайфулла


5110300-Кимё ўқитиш методикаси-2017.pdf - O`quv rejalari
by Доттоев Сайфулла


1.01-Узбекистон тарихи-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


1.02-Рив.страг-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


1.03-фалсафа-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


1.04-диншунослик-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


1.05-русский язык-ФД-2017.PDF - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


1.05-узбек тили-ФД-2017.PDF - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


1.06-хорижий тил-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


1.07-валеология-ФД-2018.PDF - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


1.08-таълимда ахборот технологиялари-ФД-2018.PDF - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


1.08-таълимда ахборот технологиялари-ФД-2018.PDF - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


1.09-математика.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


1.11-ёш физиологияси ва гигиенаси-ФД-2018.PDF - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


1.12-экология-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


1.12-экология-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


2.01-умумий психология-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


2.02-умумий педагогика-ФД-2018.PDF - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


2.02-умумий педагогика-ФД-2018.PDF - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


2.03-умумий кимё-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


2.04-анорганик кимё-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


2.05-аналитик кимё-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


2.06-органик кимё-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


2.07-полимерлар кимёси-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


2.08-кимё укитиш методикаси-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


2.09-кимёвий технология-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


3.01-физик-коллоид кимё-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


3.02-кимёдан масалалар ечиш методикаси-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


3.03-комплекс бирикмалар кимёси-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


3.04-экологик кимё-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


3.05-экспериментлар утказиш методикаси-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


3.06-кимё тарихи-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла