"Boshlang'ich ta`lim va sport tarbiyaviy ish" ta`lim yo`nalishi uchun "Matematika" (Informatika bilan) fanidan ijodiy (kasbiy) imtihon dasturi (qozoq guruh uchun)