"Chaqiriqqacha harbiy ta`lim" yo`nalishi uchun kasbiy (ijodiy) imtihon dasturi