5110400 - Biologiya o`qitish metodikasi

5110400 – Biologiya o‘qitish metodikasi   –  umumiy o‘rta ta’lim maktablari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun matematika bo‘yicha o‘qituvchi tayyorlash jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari yig‘indisidan iborat bo‘lgan ta’lim yo‘nalishidir.

 

5110400 – Biologiya  o‘qitish  metodikasi  ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha bakalavrlar kasbiy faoliyatining tavsifi

 

4.1 Bakalavrning kasbiy faoliyat sohasi 5110400 – Biologiya o‘qitish metodikasi   –  umumiy o‘rta ta’lim maktablari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun matematika bo‘yicha o‘qituvchi tayyorlash jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari yig‘indisidan iborat bo‘lgan ta’lim yo‘nalishidir. 4.2 Bakalavrlarning kasbiy faoliyati ob’ektlari 5110400 – Biologiya o‘qitish metodikasi ta’lim yo‘nalishi bakalavrlarning kasbiy faoliyati ob’ektlari – umumta’lim maktablari, akademik litseylar,  kasb-hunar kollejlari va maktabdan tashqari ta’lim muassasalari, o‘quvchilar, o‘quv-tarbiya jarayoni, o‘qitishning pedagogik texnologiyalari va metodlar. 4.3 Bakalavrlarning kasbiy faoliyati turlari 5110400- Biologiya ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha bakalavr o‘z psixologik-pedagogik, kasbiy tayyorgarligiga muvofiq quyidagi kasbga oid faoliyat turlari:

  • o‘qituvchilik;
  • tarbiyachilik;
  • o‘quv-metodik;
  • ilmiy-tadqiqot.

Bakalavr tayyorlanadigan kasbiy faoliyatning muayyan turlari ta’lim jarayonining manfaatdor ishtirokchilari bilan hamkorlikda oliy ta’lim tizimi tomonidan aniqlanadi. 4.4  Bakalavrlar kasbiy faoliyatining vazifalari 5110400 – Biologiya o‘qitish metodikasi  ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha bakalavr ta’lim dasturini o‘zlashtirish natijasida kasbiy tayyorgarlikning asosiy turlari va maxsus tayyorgarligiga mos quyidagi kasbiy vazifalarni yechishi kerak: -        o‘qituvchilik: umumiy o‘rta ta’lim, akademik litseylar va kasb-hunar kollejlarida  biologiya o‘qituvchisi bo‘lib ishlash; -        tarbiyachilik: umumiy o‘rta ta’lim, akademik litseylar va kasb-hunar kollejlaridan tashqari muassasalarda tarbiyachi bo‘lib ishlash; -        o‘quv-metodik: mos ta’lim yo‘nalishlar bo‘yicha ta’limni amalga oshiruvchi vazirliklar, uning tarmoq boshqarmalari va muassasalarida metodist bo‘lib ishlash; ilmiy-tadqiqot muassasalarida kichik ilmiy xodim bo‘lib ishlash va boshqalar.

 

 O`quv me`yoriy hujjatlar
5110400 Биология укитиш методикаси-16.pdf - Malaka talablari
by Азимов Ибрагим Ташпулатович


5110400- БЎМ-17.pdf - Malaka talablari
by Азимов Ибрагим Ташпулатович


5110400-Биолигия укитиш методикаси УР-16.pdf - O`quv rejalari
by Азимов Ибрагим Ташпулатович


quv reja 2017.pdf - O`quv rejalari
by Шахмурова Гульнара Абдуллаевна


5110400 Биология укитиш методикаси.pdf - Malaka talablari
by Шахмурова Гульнара Абдуллаевна


5110400 Биология укитиш методикаси.pdf - Malaka talablari
by Шахмурова Гульнара Абдуллаевна


quv reja 2017.pdf - O`quv rejalari
by Сапаров Каландар Абдуллаевич


5110400 – Биология ў?итиш методикаси-2017.pdf - Malaka talablari
by Хўжаназаров Ўктам Эштемирович


5110400 – Биология ў?итиш методикаси-2017.pdf - O`quv rejalari
by Хўжаназаров Ўктам Эштемирович


5110400 - Биология.pdf - Malaka talablari
by Хўжаназаров Ўктам Эштемирович


M.pdf - Malaka talablari
by Юлдашева Дурдона


qitish metodikasi.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


Biologiyadan masala va mashqlar yechish.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


qitish texnalogiyalari.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


Biologiyaning kanseptual asoslari.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


Genetika va evalyutsion talimot.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


Ilmiy tatqiqot faoliyati asoslari.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


qitish metodikasi.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


Organik olamning rivojlanishi va antropologiyasi.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


5110400- Биология укитиш методикаси УР-2018.PDF - O`quv rejalari
by Юлдашева Хилола


5110400- Биология укитиш методикаси УР-2018.PDF - O`quv rejalari
by Юлдашева Хилола


M.pdf - Malaka talablari
by Азимов Ибрагим Ташпулатович


Biologiyadan masala va mashqlar yechish.pdf - Fan dasturlari
by Азимов Ибрагим Ташпулатович


qitish texnalogiyalari.pdf - Fan dasturlari
by Азимов Ибрагим Ташпулатович


Genetika va evalyutsion talimot.pdf - Fan dasturlari
by Азимов Ибрагим Ташпулатович


одам анатомияси ва физиологияси 2018.PDF - Fan dasturlari
by Шахмурова Гульнара Абдуллаевна


Ривожланиш ишчи рус 2-курс.doc - Fan dasturlari
by Шахмурова Гульнара Абдуллаевна


Зоол.рус. прогр.2018.docx - Fan dasturlari
by Шахмурова Гульнара Абдуллаевна


Ривожланиш ишчи 2-курс.doc - Fan dasturlari
by Шахмурова Гульнара Абдуллаевна


Ривожланиш ишчи узб 1 -курс.docx - Fan dasturlari
by Шахмурова Гульнара Абдуллаевна


Ривожланиш рус 1- курс.docx - Fan dasturlari
by Шахмурова Гульнара Абдуллаевна


ЭТМК БУМ фан 2018.rar - Fan dasturlari
by Хўжаназаров Ўктам Эштемирович


Ботаника фан 2018.rar - Fan dasturlari
by Хўжаназаров Ўктам Эштемирович


Биологик кимё ва М Б.rar - Fan dasturlari
by Хўжаназаров Ўктам Эштемирович


К.х. биол асос.rar - Fan dasturlari
by Хўжаназаров Ўктам Эштемирович