5111400 - Xorijiy til va adabiyoti (ingliz tili)

5111400 – Xorijiy til va adabiyoti (ingliz tili)  umumiy о‘rta ta’lim maktablari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun ingliz tili о‘qituvchi tayyorlash jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari yig‘indisidan iborat bо‘lgan ta’lim yо‘nalishidir.

5111400 – Xorijiy til va adabiyoti (ingliz tili) ta’lim yо‘nalishi bо‘yicha bakalavrlar kasbiy faoliyatining tavsifi

 

4.1 Bakalavrning kasbiy faoliyat sohasi 5111400 – Xorijiy til va adabiyoti (ingliz tili)  umumiy о‘rta ta’lim maktablari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun ingliz tili о‘qituvchi tayyorlash jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari yig‘indisidan iborat bо‘lgan ta’lim yо‘nalishidir.           4.2 Bakalavrlarning kasbiy faoliyati obyektlari 5111400 – Xorijiy til va adabiyoti (ingliz tili)  ta’lim yо‘nalishi bakalavrlarning kasbiy faoliyati obyektlari – umumta’lim maktablari, akademik litseylar, kasb-hunar kollejlari va maktabdan tashqari ta’lim muassasalari, о‘quvchilar, о‘quv-tarbiya jarayoni, о‘qitishning pedagogik texnologiyalari va metodlari, ingliz tili о‘qitish usullari. 4.3 Bakalavrlarning kasbiy faoliyati turlari 5111400 Xorijiy til va adabiyoti (ingliz tili)  ta’lim yо‘nalishi bо‘yicha bakalavr о‘z psixologik-pedagogik, kasbiy tayyorgarligiga muvofiq quyidagi kasbga oid faoliyat turlari:

  • о‘qituvchilik;
  • tarbiyachilik;
  • о‘quv-metodik;
  • ilmiy-tadqiqot.

Bakalavr tayyorlanadigan kasbiy faoliyatning muayyan turlari ta’lim jarayonining manfaatdor ishtirokchilari bilan hamkorlikda oliy ta’lim tizimi tomonidan aniqlanadi. 4.4  Bakalavrlar kasbiy faoliyatining vazifalari 5111400 Xorijiy til va adabiyoti (ingliz tili) ta’lim yо‘nalishi bо‘yicha bakalavr ta’lim dasturini о‘zlashtirish natijasida kasbiy tayyorgarlikning asosiy turlari va maxsus tayyorgarligiga mos quyidagi kasbiy vazifalarni yechishi kerak: -        о‘qituvchilik: umumiy о‘rta ta’lim maktablari, akademik litseylar va kasb-hunar kollejlarida ingliz tili  о‘qituvchisi bо‘lib ishlash; -        tarbiyachilik: umumiy о‘rta ta’lim maktablari, akademik litseylar va kasb-hunar kollejlaridan tashqari muassasalarda tarbiyachi bо‘lib ishlash; -        о‘quv-metodik: mos ta’lim yо‘nalishlar bо‘yicha ta’limni amalga oshiruvchi vazirliklar, uning tarmoq boshqarmalari va muassasalarida metodist bо‘lib ishlash; ilmiy-tadqiqot muassasalarida kichik ilmiy xodim bо‘lib ishlash va boshqalar.  O`quv me`yoriy hujjatlar
Бакалавр малака талаб.pdf - Malaka talablari
by Юлдашева Дурдона


Бакалавр малака.pdf - Malaka talablari
by Юлдашева Дурдона


5111400-хорижий тил ва адабиети УР-2018.PDF - O`quv rejalari
by Юлдашева Хилола


NUTQ MALAKALARI INTEGRATSIYASI tayyor.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


QISH VA YOZISH AMALIYOTI 2.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


TIL ASPEKTLARINI O’RGATISH.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


Рисунок (11).jpg - O`quv rejalari
by Юсупов Ойбек Нематжонович


NUTQ MALAKALARI INTEGRATSIYASI tayyor.pdf - Davlat ta`lim standartlari
by Юсупов Ойбек Нематжонович


1-kurs.doc - Fan dasturlari
by Юсупов Ойбек Нематжонович


2-kurs.doc - Fan dasturlari
by Юсупов Ойбек Нематжонович


NUTQ MALAKALARI INTEGRATSIYASI tayyor.pdf - Fan dasturlari
by Юсупов Ойбек Нематжонович


O‘qish va yo’zuv amaliyoti 1kurs.doc - Fan dasturlari
by Юсупов Ойбек Нематжонович


O‘qish va yo’zuv amaliyoti 1kurs.doc - Fan dasturlari
by Юсупов Ойбек Нематжонович


QISH VA YOZISH AMALIYOTI 2.pdf - Fan dasturlari
by Юсупов Ойбек Нематжонович


QISH VA YOZISH AMALIYOTI 2.pdf - Fan dasturlari
by Юсупов Ойбек Нематжонович


TIL ASPEKTLARI AMALIYOTI.doc - Fan dasturlari
by Юсупов Ойбек Нематжонович


TIL ASPEKTLARINI O’RGATISH.pdf - Fan dasturlari
by Юсупов Ойбек Нематжонович


FAN DASTURI.docx - Fan dasturlari
by Юсупов Ойбек Нематжонович


ISHCHI DASTUR.docx - Fan dasturlari
by Юсупов Ойбек Нематжонович


FAN DASTURI.docx - Fan dasturlari
by Юсупов Ойбек Нематжонович


ISHCHI DASTUR.doc - Fan dasturlari
by Юсупов Ойбек Нематжонович


FAN DASTURI.docx - Fan dasturlari
by Юсупов Ойбек Нематжонович


ISHCHI DASTUR.docx - Fan dasturlari
by Юсупов Ойбек Нематжонович


FAN DASTURI.docx - Fan dasturlari
by Юсупов Ойбек Нематжонович


ISHCHI DASTUR.doc - Fan dasturlari
by Юсупов Ойбек Нематжонович


FAN DASTURI.docx - Fan dasturlari
by Юсупов Ойбек Нематжонович


ISHCHI DASTUR.doc - Fan dasturlari
by Юсупов Ойбек Нематжонович


CHET TIL O’RGATISHNING XALQARO TAJRIBALARI.docx - Fan dasturlari
by Юсупов Ойбек Нематжонович


CHET TILI O’QITISHNING INTEGRALLASHGAN KURSI.docx - Fan dasturlari
by Юсупов Ойбек Нематжонович


FAN DASTURI.pdf - Fan dasturlari
by Юсупов Ойбек Нематжонович


O’QISH VA YOZISH AMALIYOTI.docx - Fan dasturlari
by Юсупов Ойбек Нематжонович


XORIJIY TILNI O’QITISHDA MADANIYATLARARO MULOQOTNI O’RGATISH.docx - Fan dasturlari
by Юсупов Ойбек Нематжонович


CHET TIL O’RGATISHNING XALQARO TAJRIBALARI.docx - Fan dasturlari
by Юсупов Ойбек Нематжонович


FAN DASTURI.pdf - Fan dasturlari
by Юсупов Ойбек Нематжонович


ISHCHI DASTUR.docx - Fan dasturlari
by Юсупов Ойбек Нематжонович


FAN DASTURI.docx - Fan dasturlari
by Юсупов Ойбек Нематжонович


QO’SHIMCHA CHET TILI AMALIY KURSI.docx - Fan dasturlari
by Юсупов Ойбек Нематжонович


Amaliy xorijiy til fan dasturi - magistratura.docx - Fan dasturlari
by Юсупов Ойбек Нематжонович


AMALIY XORIJIY TIL I kurs magistr.docx - Fan dasturlari
by Юсупов Ойбек Нематжонович


AMALIY XORIJIY TIL.pdf - Fan dasturlari
by Юсупов Ойбек Нематжонович


5111400-хорижий тил ва адабиети УР-2018.PDF - O`quv rejalari
by Доттоев Сайфулла


5111400-Хорижий тил ва адабиёти (тиллар буйича).pdf - O`quv rejalari
by Доттоев Сайфулла


5111400-Хорижий тил ва адабиёти (тиллар бўйича)-2017.pdf - O`quv rejalari
by Доттоев Сайфулла


1.01-Узбекистон тарихи-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


1.02-Рив.страг-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


1.03-фалсафа-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


1.04-диншунослик-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


1.05-русский язык-ФД-2017.PDF - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


1.05-узбек тили-ФД-2017.PDF - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


1.06-хорижий тил-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


1.07-валеология-ФД-2018.PDF - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


1.08-математика.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


1.08-таълимда ахборот технологиялари-ФД-2018.PDF - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


1.11-ёш физиологияси ва гигиенаси-ФД-2018.PDF - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


1.12-экология-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


2.01-умумий психология-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


2.02-умумий педагогика-ФД-2018.PDF - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


2.04-NUTQ MALAKALARI INTEGRATSIYASI tayyor.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


2.05-Ўқиш ва ёзиш амалиёти.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


2.08-TIL ASPEKTLARINI O’RGATISH.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


2.09-Тилшунослик.PDF - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


Yana o`qing