5111600 - Milliy g‘oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi

5111600Milliy g‘oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi  umumiy о‘rta ta’lim maktablari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun   milliy g‘oya, ma’naviyat asoslari va huquq fanlari, О‘zbekiston Respublikasi Konstitusiyasini о‘rgatish bо‘yicha о‘qituvchi tayyorlash jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari yig‘indisidan iborat bо‘lgan ta’lim yо‘nalishidir.

5111600– Milliy g‘oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi ta’lim yо‘nalishi bо‘yicha bakalavrlar kasbiy faoliyatining tavsifi

4.1 Bakalavrning kasbiy faoliyat sohasi 5111600Milliy g‘oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi  umumiy о‘rta ta’lim maktablari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun   milliy g‘oya, ma’naviyat asoslari va huquq fanlari, О‘zbekiston Respublikasi Konstitusiyasini о‘rgatish bо‘yicha о‘qituvchi tayyorlash jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari yig‘indisidan iborat bо‘lgan ta’lim yо‘nalishidir. 4.2 Bakalavrlarning kasbiy faoliyati obyektlari 5111600Milliy g‘oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi ta’lim yо‘nalishi bakalavrlarning kasbiy faoliyati obyektlari – umumiy о‘rta ta’lim maktablari, akademik litseylar,  kasb-hunar kollejlari va maktabdan tashqari ta’lim muassasalari, о‘quvchilar, о‘quv-tarbiya jarayoni, о‘qitishning pedagogik texnologiyalari  va metodlar jarayonidir. 4.3 Bakalavrlarning kasbiy faoliyati turlari 5111600Milliy g‘oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi ta’lim yо‘nalishi bо‘yicha bakalavr о‘z psixologik-pedagogik, kasbiy tayyorgarligiga muvofiq quyidagi kasbga oid faoliyat turlari: о‘qituvchilik: akademik litseylar kollej, umumta’lim maktablarida milliy  g‘oya  huquq asoslari fani о‘qituvchisi; tarbiyachilik: ma’naviy va ma’rifiy ishlar tashkilotchisi, maktabdan tashqari muassasalarda faoliyat; о‘quv-metodik: ushbu yо‘nalishlar bо‘yicha ta’limni amalga oshiruvchi vazirliklar, uning tarmoq boshqarmalari va muassasalarida metodist vazifalarini bajarishi mumkin.

  • ilmiy-tadqiqot.

Bakalavr tayyorlanadigan kasbiy faoliyatning muayyan turlari ta’lim jarayonining manfaatdor ishtirokchilari bilan hamkorlikda oliy ta’lim tizimi tomonidan aniqlanadi. 4.4  Bakalavrlar kasbiy faoliyatining vazifalari 5111600– Milliy g‘oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi yо‘nalishi ta’lim yо‘nalishi bо‘yicha bakalavr ta’lim dasturini о‘zlashtirish natijasida kasbiy tayyorgarlikning asosiy turlari va maxsus tayyorgarligiga mos quyidagi kasbiy vazifalarni yechishi kerak: -        о‘qituvchilik: umumiy о‘rta ta’lim maktablari, akademik litseylar va kasb-hunar kollejlarida milliy g‘oya, xuquq asoslari, О‘zbekiston Respublikasi Konstitusiyasini о‘rgatish bо‘yicha  о‘qituvchisi bо‘lib ishlash; -  tarbiyachi-tashkilotchi; umumiy о‘rta ta’lim maktablari, akademik litseylar va kasb-hunar kollejlaridan tashqari muassasalarda tarbiyachi bо‘lib ishlash        - ilmiy-tadqiqot muassasalarida kichik ilmiy xodim bо‘lib ishlash va boshqalar.        -bolalar muassasalarida huquqshunos;       -о‘quv-metodik: mos ta’lim yо‘nalishlar bо‘yicha ta’limni amalga oshiruvchi vazirliklar, uning tarmoq boshqarmalari va muassasalarida metodist bо‘lib ishlash  O`quv me`yoriy hujjatlar
oya.pdf - Malaka talablari
by Юлдашева Дурдона


5111600-миллий гоя маьнавият асослари ва хукук УР-2018.PDF - O`quv rejalari
by Юлдашева Хилола


Davlat va huquq nazariyasi va tarixi .pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


ekstremizm.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


Konstitutsiyaviy huquq.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


ma`naviyat va din.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


ma`naviyatning ilmiy metodologiyasi.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


magistratura malaka talab.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


milliy g`oya ma`naviyatning pedagogik asoslari.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


mutaxasislik fanlarini o`qitish metodikasi.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


sharq va g`arb ma`naviyati.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


shaxs ma`naviyatini rivojlantirish omillari.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


5111600-миллий гоя маьнавият асослари ва хукук УР-2018.PDF - O`quv rejalari
by Доттоев Сайфулла


5111600-Миллий ғоя, маънавият асослари ва хукук таълими 2016-2017 укув йили учун УзМУ.pdf - O`quv rejalari
by Доттоев Сайфулла


5111600-Миллий ғоя, маънавият асослари ва таълими-2017.pdf - O`quv rejalari
by Доттоев Сайфулла


1.01-Узбекистон тарихи-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


1.02-Рив.страг-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


1.03-фалсафа-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


1.04-диншунослик-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


1.05-русский язык-ФД-2017.PDF - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


1.05-узбек тили-ФД-2017.PDF - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


1.06-хорижий тил-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


1.07-валеология-ФД-2018.PDF - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


1.08-таълимда ахборот технологиялари-ФД-2018.PDF - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


1.09-математика.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


1.09-математика.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


1.11-ёш физиологияси ва гигиенаси-ФД-2018.PDF - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


1.12-экология-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


2.01-умумий психология-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


2.02-умумий педагогика-ФД-2018.PDF - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


2.10-Davlat va huquq nazariyasi va tarixi.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


2.11-Konstitutsiyaviy huquq.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


3.05-ekstremizm.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


3.08-milliy g`oya ma`naviyatning pedagogik asoslari.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла