5111700 - Boshlang‘ich ta’lim va sport-tarbiyaviy ish

5111700 – Boshlang‘ich ta’lim va sport-tarbiyaviy ish     umumiy о‘rta ta’lim maktablari, kasb-hunar kollejlari uchun о‘qituvchi tayyorlash jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari yig‘indisidan iborat bо‘lgan ta’lim yо‘nalishidir.

5111700 – Boshlang‘ich ta’lim va sport-tarbiyaviy ish ta’lim yо‘nalishi bо‘yicha bakalavrlar kasbiy faoliyatining tavsifi

4.1 Bakalavrning kasbiy faoliyat sohasi 5111700 – Boshlang‘ich ta’lim va sport-tarbiyaviy ish     umumiy о‘rta ta’lim maktablari, kasb-hunar kollejlari uchun о‘qituvchi tayyorlash jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari yig‘indisidan iborat bо‘lgan ta’lim yо‘nalishidir. 4.2 Bakalavrlarning kasbiy faoliyati obyektlari 5111700 – Boshlang‘ich ta’lim va sport-tarbiyaviy ish    ta’lim yо‘nalishi bakalavrlarning kasbiy faoliyati obyektlari – umumiy о‘rta ta’lim maktablari,   kasb-hunar kollejlari va maktabdan tashqari ta’lim muassasalari, о‘quvchilar, о‘quv-tarbiya jarayoni, о‘qitishning pedagogik texnologiyalari va metodlari. 4.3 Bakalavrlarning kasbiy faoliyati turlari 5111700 – Boshlang‘ich ta’lim va sport-tarbiyaviy ish    ta’lim yо‘nalishi bо‘yicha bakalavr о‘z psixologik-pedagogik, kasbiy tayyorgarligiga muvofiq quyidagi kasbga oid faoliyat turlari:

  • о‘qituvchilik;
  • tarbiyachilik;
  • о‘quv-metodik;
  • ilmiy-tadqiqot.

Bakalavr tayyorlanadigan kasbiy faoliyatning muayyan turlari ta’lim jarayonining manfaatdor ishtirokchilari bilan hamkorlikda oliy ta’lim tizimi tomonidan aniqlanadi. 4.4  Bakalavrlar kasbiy faoliyatining vazifalari 5111700 – Boshlang‘ich ta’lim va sport-tarbiyaviy ish  ta’lim yо‘nalishi bо‘yicha bakalavr ta’lim dasturini о‘zlashtirish natijasida kasbiy tayyorgarlikning asosiy turlari va maxsus tayyorgarligiga mos quyidagi kasbiy vazifalarni yechishi kerak: -        о‘qituvchilik: umumiy о‘rta ta’lim maktablarida boshlang‘ich sinf о‘qituvchisi bо‘lib ishlash; -        tarbiyachilik: umumiy о‘rta ta’lim maktablari, kasb-hunar kollejlaridan tashqari muassasalarda tarbiyachi bо‘lib ishlash; -        о‘quv-metodik: mos ta’lim yо‘nalishlar bо‘yicha ta’limni amalga oshiruvchi vazirliklar, uning tarmoq boshqarmalari va muassasalarida metodist bо‘lib ishlash; ilmiy-tadqiqot muassasalarida kichik ilmiy xodim bо‘lib ishlash va boshqalar.  O`quv me`yoriy hujjatlar
139327_5111700 Бошлангич таълим ва спорт-тарбиявий иш малака талаблар.pdf - Malaka talablari
by Халиков Аъзам Абдусаломович


Doc3.pdf - O`quv rejalari
by Халиков Аъзам Абдусаломович


Doc7.pdf - O`quv rejalari
by Халиков Аъзам Абдусаломович


5111700 – Бошланғич таълим ва спорт-тарбиявий иш-2017.pdf - O`quv rejalari
by Халиков Аъзам Абдусаломович


5111700-BT.pdf - Malaka talablari
by Юлдашева Дурдона


5111700-Бошлангич таьлим ва спорт тарбиявий иш УР-2018.PDF - O`quv rejalari
by Юлдашева Хилола


ich matematika kursi nazariyasi.pdf - Fan dasturlari
by Халиков Аъзам Абдусаломович


ich sinflarda axborot texnologiyalari.pdf - Fan dasturlari
by Халиков Аъзам Абдусаломович


limda pedagogikasi, innovatsiya va integratsiyasi.pdf - Fan dasturlari
by Халиков Аъзам Абдусаломович


ОХИРГИ FD Хозирги узбек тили 2015.doc - Fan dasturlari
by Халиков Аъзам Абдусаломович


Matematika.pdf - Fan dasturlari
by Халиков Аъзам Абдусаломович


qitish metodikasi.pdf - Fan dasturlari
by Халиков Аъзам Абдусаломович


qitish metodikasi.pdf - Fan dasturlari
by Халиков Аъзам Абдусаломович


Ona tili va bolalar adabiyoti.pdf - Fan dasturlari
by Халиков Аъзам Абдусаломович


Pedagogik mahorat.pdf - Fan dasturlari
by Халиков Аъзам Абдусаломович


qitish metodikasi.pdf - Fan dasturlari
by Халиков Аъзам Абдусаломович


Tarbiyaviy ishlar metodikasi.pdf - Fan dasturlari
by Халиков Аъзам Абдусаломович


qitish metodikasi.pdf - Fan dasturlari
by Халиков Аъзам Абдусаломович


Umumiy pedagogika.pdf - Fan dasturlari
by Халиков Аъзам Абдусаломович


5111700-Бошлангич таьлим ва спорт тарбиявий иш УР-2018.PDF - O`quv rejalari
by Доттоев Сайфулла


5111700-Бошлангич таълим ва спорт-тарбиявий иш.pdf - O`quv rejalari
by Доттоев Сайфулла


5111700 – Бошланғич таълим ва спорт-тарбиявий иш-2017.pdf - O`quv rejalari
by Доттоев Сайфулла


1.01-Узбекистон тарихи-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


1.02-Рив.страг-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


1.03-фалсафа-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


1.04-диншунослик-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


1.05-русский язык-ФД-2017.PDF - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


1.06-хорижий тил-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


1.07-валеология-ФД-2018.PDF - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


1.08-таълимда ахборот технологиялари-ФД-2018.PDF - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


1.09-Matematika.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


1.11-ёш физиологияси ва гигиенаси-ФД-2018.PDF - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


1.12-экология-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


2.01-умумий психология-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


2.02-Umumiy pedagogika Fan dasturi.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


qitish metodikasi.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


2.03-она тили ва болалар адабиёти.PDF - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


ich matematika kursi nazariyasi.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


qitish metodikasi.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


limda pedagogikasi, innovatsiya va integratsiyasi.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


ich sinflarda axborot texnologiyalari.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


qitish metodikasi.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


qitish metodikasi.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


3.05-Tarbiyaviy ishlar metodikasi.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


3.07-Pedagogik mahorat.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла