5111800 - Maktabgacha ta’lim

5111800 – Maktabgacha ta’lim  maktabgacha ta’lim muassasalari va kasb-hunar kollejlari uchun maktabgacha ta’lim muassasalariga ixtisoslashgan kasb-hunar kollejlari о‘quvchilarini о‘qitish va tarbiyalash  metodlari, о‘kuv-tarbiya jarayoni, о‘qitishning pedagogik texnologiyalari va metodlari bо‘yicha о‘qituvchi tayyorlash jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari yig‘indisidan iborat bо‘lgan ta’lim yо‘nalishidir.

5111800 – Maktabgacha ta’lim ta’lim yо‘nalishi bо‘yicha bakalavrlar kasbiy faoliyatining tavsifi

4.1 Bakalavrning kasbiy faoliyat sohasi 5111800 – Maktabgacha ta’lim  maktabgacha ta’lim muassasalari va kasb-hunar kollejlari uchun maktabgacha ta’lim muassasalariga ixtisoslashgan kasb-hunar kollejlari о‘quvchilarini о‘qitish va tarbiyalash  metodlari, о‘kuv-tarbiya jarayoni, о‘qitishning pedagogik texnologiyalari va metodlari bо‘yicha о‘qituvchi tayyorlash jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari yig‘indisidan iborat bо‘lgan ta’lim yо‘nalishidir. 4.2 Bakalavrlarning kasbiy faoliyati obyektlari 5111800 – Maktabgacha ta’lim ta’lim yо‘nalishi bakalavrlarning kasbiy faoliyati obyektlari – maktabgacha ta’lim muassasalari, kasb-hunar kollejlari va maktabdan tashqari ta’lim muassasalari, о‘quvchilar, о‘quv-tarbiya jarayoni, о‘qitishning pedagogik texnologiyalari, metodlari va usullari. 4.3 Bakalavrlarning kasbiy faoliyati turlari 5111800 – Maktabgacha ta’lim ta’lim yо‘nalishi bо‘yicha bakalavr о‘z psixologik-pedagogik, kasbiy tayyorgarligiga muvofiq quyidagi kasbga oid faoliyat turlari: -      о‘qituvchilik; -      tarbiyachilik; -      о‘quv-metodik; -      boshqaruvchilik; -      ma’rifiy ishlar; -      ilmiy-tadqiqot muassasalarida kichik ilmiy xodim vazifalarini bajarishi mumkin. Bakalavr tayyorlanadigan kasbiy faoliyatning muayyan turlari ta’lim jarayonining manfaatdor ishtirokchilari bilan hamkorlikda oliy ta’lim tizimi tomonidan aniqlanadi. 4.4  Bakalavrlar kasbiy faoliyatining vazifalari 5111800 – Maktabgacha ta’lim ta’lim yо‘nalishi bо‘yicha bakalavr ta’lim dasturini о‘zlashtirish natijasida kasbiy tayyorgarlikning asosiy turlari va maxsus tayyorgarligiga mos quyidagi kasbiy vazifalarni yechishi kerak: - о‘qituvchilik: maktabgacha ta’limga ixtisoslashgan kasb-hunar kollejlari о‘qituvchisi; - tarbiyachilik: maktabgacha ta’lim muassasalarida tarbiyachi; - о‘quv-metodik: shu yо‘nalish bо‘yicha ta’lim tizimini boshqaruvchi vazirliklarning metodik kabinetlarida, uning tarmoq boshqarmalari va muassasalarida metodist bо‘lib ishlash. - boshqaruvchilik: maktabgacha ta’lim muassasalarida, maktabgacha ta’lim psixologik xizmat markazlarida maslahatchi; - ma’rifiy ishlar: ota-onalar uchun maslahat markazlarida; ilmiy-tadqiqot muassasalarida kichik ilmiy xodim vazifalarini bajarishi mumkin.O`quv me`yoriy hujjatlar
мактабгача таълим бакалавриат.pdf - Malaka talablari
by Юлдашева Дурдона


5111800-мактабгача таьлим УР 2018.PDF - O`quv rejalari
by Юлдашева Хилола


Ona tili va bolalar adabiyoti.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


Болалар жисмоний тарбияси.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


Болаларни нутқини ўстириш.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


Болаларни саҳналаштириш.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


болаларниг ижтимоий мослашуви.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


болаларнинг мусиқий таълими.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


Мактабгача педагогика.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


Мактабгача таълимда бошқарув ва менежмент.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


Мактабгача таълимда бошқарув ва менежмент.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


Мактабгача таълимнинг меъёрий асослари.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


Математик тасаввур.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


Математик тасаввур.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


матемМТ.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


методика фанларини ўқитиш технологияси.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


педиатрия ва болалар гигиенаси.PDF - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


табиат билан таништириш.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


тасвирий фаолиятга ўргатиш.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


педиатрия ва болалар гигиенаси.PDF - Fan dasturlari
by Шахмурова Гульнара Абдуллаевна


Мактабгача Т. Умумий рус 1 курс 2018 2 семестр.docx - Fan dasturlari
by Халилова Наргиза Икромалиевна


умумий психология МТ 2018-2019.rtf - Fan dasturlari
by Халилова Наргиза Икромалиевна


умумий психология 2018-2019 учун.rtf - Fan dasturlari
by Халилова Наргиза Икромалиевна


Bolalar psixologiyasi.rtf - Fan dasturlari
by Халилова Наргиза Икромалиевна


общая психология 3 курс.docx - Fan dasturlari
by Халилова Наргиза Икромалиевна


детская психология 2018 рп.docx - Fan dasturlari
by Халилова Наргиза Икромалиевна


общая дош 2018 1 курс.docx - Fan dasturlari
by Халилова Наргиза Икромалиевна


Математика.pdf - Fan dasturlari
by Халиков Аъзам Абдусаломович


Ona tili va bolalar adabiyoti MT .pdf - Fan dasturlari
by Халиков Аъзам Абдусаломович


5111800-мактабгача таьлим УР 2018.PDF - O`quv rejalari
by Доттоев Сайфулла


5111800-Мактабгача таълим1.pdf - O`quv rejalari
by Доттоев Сайфулла


5111800 – Мактабгача таълим-2017.pdf - O`quv rejalari
by Доттоев Сайфулла


1.01-Узбекистон тарихи-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


1.02-Рив.страг-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


1.03-фалсафа-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


1.04-диншунослик-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


1.05-русский язык-ФД-2017.PDF - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


1.05-узбек тили-ФД-2017.PDF - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


1.06-хорижий тил-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


1.07-валеология-ФД-2018.PDF - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


1.08-таълимда ахборот технологиялари-ФД-2018.PDF - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


1.09-матемМТ.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


1.10-педиатрия ва болалар гигиенаси.PDF - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


1.11-ёш физиологияси ва гигиенаси-ФД-2018.PDF - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


1.12-экология-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


2.01-умумий психология.PDF - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


2.02-умумий педагогика-ФД-2018.PDF - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


2.03-Мактабгача таълимнинг меъёрий асослари.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


2.04-болалар психологи яси.PDF - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


2.06-Болаларни нутқини ўстириш.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


2.07-Математик тасаввур.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


2.08-Болалар жисмоний тарбияси.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


2.09-табиат билан таништириш.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


2.10-тасвирий фаолиятга ўргатиш.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


2.11-болаларнинг мусиқий таълими.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


3.01-Мактабгача таълимда бошқарув ва менежмент.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


3.02-болаларниг ижтимоий мослашуви.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


3.03-методика фанларини ўқитиш технологияси.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


3.04-Мактабгача педагогика.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


3.05-Ona tili va bolalar adabiyoti.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


3.05-Болаларни саҳналаштириш.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла