5112000 - Jismoniy madaniyat

5112000 – Jismoniy madaniyat – umumiy о‘rta ta’lim maktablari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun jismoniy madaniyat bо‘yicha о‘qituvchi tayyorlash jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari yig‘indisidan iborat bо‘lgan ta’lim yо‘nalishidir.

5112000 – Jismoniy madaniyat ta’lim yо‘nalishi bо‘yicha

bakalavrlar kasbiy faoliyatining tavsifi

4.1 Bakalavrning kasbiy faoliyat sohasi 5112000 – Jismoniy madaniyat – umumiy о‘rta ta’lim maktablari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun jismoniy madaniyat bо‘yicha о‘qituvchi tayyorlash jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari yig‘indisidan iborat bо‘lgan ta’lim yо‘nalishidir. 4.2 Bakalavrlarning kasbiy faoliyati obyektlari 5112000 – Jismoniy madaniyat  ta’lim yо‘nalishi bakalavrlarning kasbiy faoliyati obyektlari – umumta’lim maktablari, akademik litseylar,  kasb-hunar kollejlari va maktabdan tashqari ta’lim muassasalari, о‘quvchilar, о‘quv-tarbiya jarayoni, о‘qitishning pedagogik texnologiyalari va metodlari, matematik usullar. 4.3 Bakalavrlarning kasbiy faoliyati turlari 5112000 – Jismoniy madaniyat ta’lim yо‘nalishi bо‘yicha bakalavr о‘z psixologik-pedagogik, kasbiy tayyorgarligiga muvofiq quyidagi kasbga oid faoliyat turlari:

  • о‘qituvchilik;
  • tarbiyachilik;
  • о‘quv-metodik;
  • ilmiy-tadqiqot.

Bakalavr tayyorlanadigan kasbiy faoliyatning muayyan turlari ta’lim jarayonining manfaatdor ishtirokchilari bilan hamkorlikda oliy ta’lim tizimi tomonidan aniqlanadi. 4.4  Bakalavrlar kasbiy faoliyatining vazifalari 5112000 – Jismoniy madaniyat   ta’lim yо‘nalishi bо‘yicha bakalavr ta’lim dasturini о‘zlashtirish natijasida kasbiy tayyorgarlikning asosiy turlari va maxsus tayyorgarligiga mos quyidagi kasbiy vazifalarni yechishi kerak: -        о‘qituvchilik: umumiy о‘rta ta’lim maktablari, akademik litseylar va kasb-hunar kollejlarida jismoniy madaniyat  о‘qituvchisi bо‘lib ishlash; -        tarbiyachilik: umumiy о‘rta ta’lim maktablari, akademik litseylar va kasb-hunar kollejlaridan tashqari muassasalarda tarbiyachi bо‘lib ishlash; -        о‘quv-metodik: mos ta’lim yо‘nalishlar bо‘yicha ta’limni amalga oshiruvchi vazirliklar, uning tarmoq boshqarmalari va muassasalarida metodist bо‘lib ishlash; ilmiy-tadqiqot muassasalarida kichik ilmiy xodim bо‘lib ishlash va boshqalar.O`quv me`yoriy hujjatlar
Малака талаблари 2018-2019 й ЖМ+++.pdf - Malaka talablari
by Юлдашева Дурдона


5112000-жисмоний маданият УР-2018.PDF - O`quv rejalari
by Юлдашева Хилола


5112100-мехнат таьлими УР-2018.PDF - O`quv rejalari
by Юлдашева Хилола


1. Жис. мад. наз. ва методикаси 5112000-ЖМ 2018-2019 НФД.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


2. ЖТГиг ва СПОРТнинг ТИБ-ФИЗ-К АСОС-5112000-НФД 2018-2019 ў.й++.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


3. Гим-ка ва УМ 5112000-НФД 2018-2019 ў.й.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


4. Енгил атлетика ва уўм НФД - 2018-2019 й.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


5. Спорт ва ҳаракатли ўйинларни М - 5112000-НФД 2018-2019 ў.й.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


5. Спорт ва ҳаракатли ўйинларни М - 5112000-НФД 2018-2019 ў.й.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


6. Кураш турлари ва уни ўқитиш методикаси фан дастури 2018.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


7. Сузиш ва УЎМ 5112000-НФД-2018-2019.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


8. Спорт маҳоратини ошириш 5112000-НФД 2018-2019 ў.й..pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


9. СТБМЎ ва ҲҚ. 5112000-НФД -2018-2019..pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


5112000-жисмоний маданият УР-2018.PDF - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


MatematikaЖМ.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


одам анатомияси ва физиологияси 2018.PDF - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


Малака талаблари 2018-2019 й ЖМ+++.pdf - Malaka talablari
by Раджапов Усмон


Малака талаблари 2018-2019 й ЖМ+++.pdf - Malaka talablari
by Раджапов Усмон


1. Жис. мад. наз. ва методикаси 5112000-ЖМ 2018-2019 НФД.pdf - Fan dasturlari
by Раджапов Усмон


2. ЖТГ ва СТиббиёти 4-курс 2018-2019 й ИД - ЖМ-5112000.doc - Fan dasturlari
by Раджапов Усмон


3. Ж.М.Ф ва БИО ИД 4-курс 2018-2019 й ИД ЖМ-5112000.doc - Fan dasturlari
by Раджапов Усмон


4. Cпорт ўйинлари ва УЎМ 4-курс 2018-2019 й ИД - ЖМ-5112000.doc - Fan dasturlari
by Раджапов Усмон


5. Спорт психологияси 4-курс 2018-2019 й ИД - ЖМ-5112000 (2).doc - Fan dasturlari
by Раджапов Усмон


6. Спорт ма?оратини ошириш 4-курс 2018-2019 й ИД - ЖМ-5112000.doc - Fan dasturlari
by Раджапов Усмон


7. М ва БТСТ 4-курс 2017-2018 й ИД - ЖМ-5112000.docx - Fan dasturlari
by Раджапов Усмон


8. СТБМЎ ва ?акамлик ?илиш 4-курс 2018-2019 й ИД - ЖМ-5112000.doc - Fan dasturlari
by Раджапов Усмон


9. Спорт тўгаракларини т? ва ўм 4-курс 2018-2019 й ИД - ЖМ-5112000.doc - Fan dasturlari
by Раджапов Усмон


11. Миллий кураш 4-курс 2018-2019 й ИД - Ч?Т-5111500.doc - Fan dasturlari
by Раджапов Усмон


12. ЖТН ва М спорт ўйин енгил атлетика 4-курс 2018-2019 й ИД - БТ-5111700.doc - Fan dasturlari
by Раджапов Усмон


Математика.pdf - Fan dasturlari
by Халиков Аъзам Абдусаломович


5112000-жисмоний маданият УР-2018.PDF - O`quv rejalari
by Доттоев Сайфулла


5112000-Жисмоний маданият.pdf - O`quv rejalari
by Доттоев Сайфулла


5112000 – Жисмоний маданият-2017.pdf - O`quv rejalari
by Доттоев Сайфулла


1.01-Узбекистон тарихи-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


1.02-Рив.страг-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


1.04-диншунослик-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


1.05-русский язык-ФД-2017.PDF - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


1.05-узбек тили-ФД-2017.PDF - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


1.06-хорижий тил-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


1.07-валеология-ФД-2018.PDF - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


1.08-MatematikaЖМ.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


1.08-таълимда ахборот технологиялари-ФД-2018.PDF - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


1.09-одам анатомияси ва физиологияси 2018.PDF - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


1.11-ёш физиологияси ва гигиенаси-ФД-2018.PDF - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


1.12-экология-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


2.01-умумий психология-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


1.03-фалсафа-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


2.02-умумий педагогика-ФД-2018.PDF - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


2.03-Жис. мад. наз. ва методикаси 5112000-ЖМ 2018-2019 НФД.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


2.04-ЖТГиг ва СПОРТнинг ТИБ-ФИЗ-К АСОС-5112000-НФД 2018-2019 ў.й++.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


2.05-Гим-ка ва УЎМ 5112000-НФД 2018-2019 ў.й.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


2.06-Енгил атлетика ва уўм НФД - 2018-2019 й.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


2.07-Спорт ва ҳаракатли ўйинларни М - 5112000-НФД 2018-2019 ў.й.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


3.01-Кураш турлари ва уни ўқитиш методикаси фан дастури 2018.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


3.02-Сузиш ва УЎМ 5112000-НФД-2018-2019.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


3.03-Спорт маҳоратини ошириш 5112000-НФД 2018-2019 ў.й..pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


3.04-СТБМЎ ва ҲҚ. 5112000-НФД -2018-2019..pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла