5112100 - Mehnat ta’limi

5112100 – Mehnat    ta’limi  umumiy о‘rta ta’lim maktablari uchun mehnat ta’limi bо‘yicha о‘qituvchi tayyorlash jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari yig‘indisidan iborat bо‘lgan ta’lim yо‘nalishidir.

5112100 – Mehnat ta’limi ta’lim yо‘nalishi bо‘yicha

bakalavrlar kasbiy faoliyatining tavsifi

  4.1 Bakalavrning kasbiy faoliyat sohasi 5112100 – Mehnat    ta’limi  umumiy о‘rta ta’lim maktablari uchun mehnat ta’limi bо‘yicha о‘qituvchi tayyorlash jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari yig‘indisidan iborat bо‘lgan ta’lim yо‘nalishidir. 4.2 Bakalavrlarning kasbiy faoliyati obyektlari 1 Bakalavrning kasbiy faoliyat sohasi 5112100 – Mehnat    ta’limi ta’lim yо‘nalishi bakalavrlarning kasbiy faoliyati obyektlari – umumiy о‘rta ta’lim maktablari va maktabdan tashqari ta’lim muassasalari, о‘quvchilar, о‘quv-tarbiya jarayoni, о‘qitishning pedagogik texnologiyalari va metodlari, mehnat usullar. 4.3 Bakalavrlarning kasbiy faoliyati turlari 5112100 – Mehnat    ta’limi ta’lim yо‘nalishi bо‘yicha bakalavr о‘z psixologik-pedagogik, kasbiy tayyorgarligiga muvofiq quyidagi kasbga oid faoliyat turlari:

  • о‘qituvchilik;
  • tarbiyachilik;
  • о‘quv-metodik;
  • ilmiy-tadqiqot.

Bakalavr tayyorlanadigan kasbiy faoliyatning muayyan turlari ta’lim jarayonining manfaatdor ishtirokchilari bilan hamkorlikda oliy ta’lim tizimi tomonidan aniqlanadi. 4.4  Bakalavrlar kasbiy faoliyatining vazifalari 5112100 – Mehnat    ta’limi ta’lim yо‘nalishi bо‘yicha bakalavr ta’lim dasturini о‘zlashtirish natijasida kasbiy tayyorgarlikning asosiy turlari va maxsus tayyorgarligiga mos quyidagi kasbiy vazifalarni yechishi kerak: -        о‘qituvchilik: umumiy о‘rta ta’lim maktablarida mehnat ta’limi о‘qituvchisi bо‘lib ishlash; -        tarbiyachilik: umumiy о‘rta ta’lim maktablaridan tashqari muassasalarda tarbiyachi bо‘lib ishlash; -        о‘quv-metodik: mos ta’lim yо‘nalishlar bо‘yicha ta’limni amalga oshiruvchi vazirliklar, uning tarmoq boshqarmalari va muassasalarida metodist bо‘lib ishlash; ilmiy-tadqiqot muassasalarida kichik ilmiy xodim bо‘lib ishlash va boshqalar.O`quv me`yoriy hujjatlar
Bakalavr.pdf - Malaka talablari
by Юлдашева Дурдона


5112100-мехнат таьлими УР-2018.PDF - O`quv rejalari
by Юлдашева Хилола


Fizika.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


Matematika.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


Materialshunoslik.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


Технология18 (Lotincha)+.pdf - Fan dasturlari
by Юлдашева Хилола


5112100 – Мехнат таълими.pdf - Malaka talablari
by Доттоев Сайфулла


5112100-мехнат таьлими УР-2018.PDF - O`quv rejalari
by Доттоев Сайфулла


5112100-Технологик таълим.PDF - O`quv rejalari
by Доттоев Сайфулла


5112100-Мехнат таълими.pdf - O`quv rejalari
by Доттоев Сайфулла


5112100 – Мехнат таълими-2017.pdf - O`quv rejalari
by Доттоев Сайфулла


1.01-Узбекистон тарихи-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


1.02-Рив.страг-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


1.03-фалсафа-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


1.04-диншунослик-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


1.05-русский язык-ФД-2017.PDF - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


1.05-узбек тили-ФД-2017.PDF - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


1.06-хорижий тил-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


1.07-валеология-ФД-2018.PDF - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


1.08-таълимда ахборот технологиялари-ФД-2018.PDF - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


1.09-Matematika (мехнат).pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


1.11-ёш физиологияси ва гигиенаси-ФД-2018.PDF - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


1.12-Fizika.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


1.12-экология-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


2.01-умумий психология-ФД-2018.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


2.02-умумий педагогика-ФД-2018.PDF - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


2.08-Технология.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла


2.10-Materialshunoslik.pdf - Fan dasturlari
by Доттоев Сайфулла