Jismoniy madaniyat

JISMONIY MADANIYAT TA’LIM YO‘NALISHI ABITURIYENTLARNI

KASBIY (IJODIY) IMTIXONLARNI QABUL QILISH

JADVALI

 

 

 

Guruhlar raqami

Abituriyentlar soni

О‘tkazish vaqti

о‘tkazish joy

09/02/2020

1

30

7.30

Toshkent shahri, Mirzo Ulug‘bek tumani, Lashkarlar kuchasi, Mudofaa vazirligini sport majmuasi 

2

30

8.30

3

30

9.30

4

30

10.30

5

30

11.30

6

30

12.30

03.09.2020

7

30

7.30

Toshkent shahri, Mirzo Ulug‘bek tumani, Lashkarlar kuchasi, Mudofaa vazirligini sport majmuasi 

8

30

8.30

9

30

9.30

10

30

10.30

11

30

11.30

12

30

12.30

09/04/2020

13

30

7.30

Toshkent shahri, Mirzo Ulug‘bek tumani, Lashkarlar kuchasi, Mudofaa vazirligini sport majmuasi 

14

30

8.30

15

30

9.30

16

30

10.30

17

30

11.30

18

30

12.30

09/05/2020

19

30

7.30

Toshkent shahri, Mirzo Ulug‘bek tumani, Lashkarlar kuchasi, Mudofaa vazirligini sport majmuasi 

20

30

8.30

21

30

9.30

22

30

10.30

23

30

11.30

24

30

12.30

07.09.2020

25

30

7.30

Toshkent shahri, Mirzo Ulug‘bek tumani, Lashkarlar kuchasi, Mudofaa vazirligini sport majmuasi 

26

30

8.30

27

30

9.30

28

30

10.30

29

30

11.30

30

30

12.30

 

 

 

 

 

Guruhlar raqami

Abituriyentlar soni

О‘tkazish vaqti

о‘tkazish joy

09/08/2020

31

30

7.30

Toshkent shahri, Mirzo Ulug‘bek tumani, Lashkarlar kuchasi, Mudofaa vazirligini sport majmuasi 

32

30

8.30

33

30

9.30

34

30

10.30

35

30

11.30

36

30

12.30

09.09.2020

37

30

7.30

Toshkent shahri, Mirzo Ulug‘bek tumani, Lashkarlar kuchasi, Mudofaa vazirligini sport majmuasi 

38

30

8.30

39

30

9.30

40

30

10.30

41

30

11.30

42

30

12.30

09/10/2020

43

30

7.30

Toshkent shahri, Mirzo Ulug‘bek tumani, Lashkarlar kuchasi, Mudofaa vazirligini sport majmuasi 

44

30

8.30

45

30

9.30

46

30

10.30

47

30

11.30

48

30

12.30

09/11/2020

49

30

7.30

Toshkent shahri, Mirzo Ulug‘bek tumani, Lashkarlar kuchasi, Mudofaa vazirligini sport majmuasi 

50

30

8.30

51

30

9.30

52

30

10.30

53

30

11.30

54

30

12.30

12.09.2020

55

30

7.30

Toshkent shahri, Mirzo Ulug‘bek tumani, Lashkarlar kuchasi, Mudofaa vazirligini sport majmuasi 

56

30

8.30

57

30

9.30

58

30

10.30

59

30

11.30

60

30

12.30

 

 

 

JISMONIY MADANIYAT (XOTIN QIZLAR)

 

 

 

 

Guruhlar raqami

Abituriyentlar soni

О‘tkazish vaqti

о‘tkazish joy

14.09.2020

1

30

7.30

Toshkent shahri, Mirzo Ulug‘bek tumani, Lashkarlar kuchasi, Mudofaa vazirligini sport majmuasi 

2

30

8.30

3

30

9.30

4

30

10.30