Mamatov Dilmurad Narmuratovich

Kafedra mudiri
Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori


Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori Mamatov Dilmurad Narmuratovich - Nizomiy nomidagi TDPU Mehnat ta'limi va dizayn kafedrasida 2017-yildan boshlab kafedra mudiri bo‘lib ishlab kelmoqda. D.Mamatov 110-nomda ilmiy ish, jumladan, 2 ta monografiya, 2 ta darslik, 4 ta o‘quv, 26 uslubiy qo‘llanma, 6 ta elektron o‘quv qo‘llanma, 60 tadan ortiq ilmiy maqola va tezislar chop ettirgan.


Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori Mamatov Dilmurad Narmuratovich - Nizomiy nomidagi TDPU Mehnat ta'limi va dizayn kafedrasida 2017-yildan boshlab kafedra mudiri bo‘lib ishlab kelmoqda. D.Mamatov kafedra faoliyatini samarali boshqarish bilan birga zamonaviy o‘qitish usullaridan, zamonaviy pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan hamda elektron ta'lim resurslaridan foydalangan holda ma'ruza va amaliy mashg‘ulotlar olib boradi. D.Mamatov 110 nomda ilmiy ish, jumladan, 2 ta monografiya, 2 ta darslik, 4 ta o‘quv, 26 uslubiy qo‘llanma, 6 ta elektron o‘quv qo‘llanma, 60 tadan ortiq ilmiy maqola va tezislar chop ettirgan.