Shaxmurova Gulnаra Abdullayevna

Biologiya va uni o'qitish metodikasi kafedra mudiri
Biologiya fanlari doktori, professor


1965-yilda Toshkent shahrida tug`ilgan. 1988-yilda Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika institutini kimyo-biologiya o`qituvchisi mutaxassisligi bo`yicha tugatgan. O`z ish faoliyatini ushbu institutning Odam va hayvonlar anatomiyasi fiziologiyasi kafedrasida katta laborant lavozimidan boshlagan. 1997-yilda nomzodlik dissertatsiyasini yoqlagan. 2002-yildan 2011-yilgacha Zoologiya, anatomiya va fiziologiya kafedrasi mudiri lavozimida ishlagan. 2013-yildan bugungi kunga qadar biologiya o`qitish metodikasi kafedrasining mudiri lavozimida ishlab kelmoqda. 2016-yilda doktorlik dissertatsiyani yoqlagan. 300tadan ortiq ilmiy ishlari chop etilgan. Ulardan: 3 monografiya, 5 darslik, 9 o`quv qo`llanma, 40 metodik tavsiyalar, va undan tashqari elektron darsliklar.


1965-yilda Toshkent shahrida tug`ilgan. 1983-yilda Toshkent shahridagi 78-maktabni tugatgan. 1983-yilda Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika instituti tabiiy-geografiya fakultetining kimyo-biologiya o`qituvchisi mutaxassisligiga o`qishga kirdi. 1988-yilda Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika institutini kimyo-biologiya o`qituvchisi mutaxassisligi bo`yicha tugatgan. Ish faoliyatini odam va hayvonlar anatomiyasi fiziologiyasi kafedrasida katta laborant lavozimidan boshlagan. 1997-yilda «Влияние стресса на некоторые физиологические и иммунологические показатели в норме и в разные сезоны года у человека и животных» mavzusida nomzodlik dissertatsiyasini yoqlagan. 2002-yildan 2011-yilgacha Zoologiya, anatomiya va fiziologiya kafedrasi mudiri lavozimida ishlagan. 2013-yildan bugungi kunga qadar biologiya o`qitish metodikasi kafedrasining mudiri lavozimida ishlab kelmoqda. 2016-yilda “Оценка эффективности фитоэкдистероидов на иммуногенез в норме и при различных патологических состояниях в эксперименте” mavzusida doktorlik dissertatsiyasini yoqlagan. 300 tadan ortiq ilmiy ishlar chop etilgan. Ulardan: 3 monografiya, 2ta hammualiflikda, 5 darslik, 9 o`quv qo`llanma oliy ta`lim muassasasi va kasb-hunar kollejlari uchun, 40 metodik tavsiyalar, va undan tashqari elektron darsliklar muallifi.
Certificates