Saliyeva Zuxra Taxirovna

Kafedra mudiri
Pedagogika fanlari doktori, dotsent


2010-yil-pedagogika fanlari nomzodi. 2017-yil-pedagogika fanlari doktori. 2018-yil-dotsent. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi a'lochisi.


Saliуeva Zuhra Taxirovna 1983-yilda tug‘ilgan. Mazkur kafedrada 2007-yildan beri faoliyat yuritib keladi. 2005-yilda Guliston davlat universiteti, Boshlang‘ich ta’lim va chet tili ta’lim yo‘nalishini imtiyozli diplom bilan tamomlagan. 2007-yilda Nizomiy nomidagi TDPU ning magistratura bosqichi, Pedagogika mutaxassisligini imtiyozli tugatgan. 2010-yilda Nizomiy nomidagi TDPUning aspiranturasini tamomlagan. 2010-yilda nomzodlik dissertatsiyasini muvaffaqiyatli himoya qilgan. 2017-yilda doktorlik dissertatsiyasi muvaffaqiyatli himoya qildi. 2018-yildan OAK dotsenti. 2018-yildan Pedagogika kafedrasi mudiri. U 70dan ortiq ilmiy va o‘quv-uslubiy ishlar muallifi. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi a'lochisi
Certificates