Nabiulina Luiza Maxmudovna

Kafedra mudiri
Pedagogika fanlari nomzodi


Pedagogika fanlari nomzodi Nabiulina Luiza Maxmudovna Nizomiy nomidagi TDPU Axborot texnologiyalari kafedrasida 2014-yildan boshlab kafedra mudiri bo‘lib ishlab kelmoqda. L.M.Nabiulina kafedra faoliyatini samarali boshqarish bilan birga zamonaviy o‘qitish usullaridan, zamonaviy pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan hamda elektron ta'lim resurslaridan foydalangan holda 5111000-Kasb ta'limi (511047-Kompyuter grafikasi va dizayn) bakalavriat ta'lim yo‘nalishi va 5A111001 – Kasb ta'limi nazariyasi va metodikasi (Kompyuter grafika va dizayn), 5A111001 – Kasb ta'limi nazariyasi va metodikasi (Informatika va axborot texnologiyalari) magistratura mutaxassisliklarida ma'ruza va amaliy mashg‘ulotlar olib boradi. L.M.Nabiulina 62 nomda ilmiy ish, jumladan, 1 ta monografiya, 2 ta darslik, 6 ta o‘quv, 6 uslubiy qo‘llanma, 2 ta elektron o‘quv qo‘llanma, 47 ta ilmiy maqola va tezislar chop ettirgan.


Pedagogika fanlari nomzodi Nabiulina Luiza Maxmudovna Nizomiy nomidagi TDPU Axborot texnologiyalari kafedrasida 2014-yildan boshlab kafedra mudiri bo‘lib ishlab kelmoqda. L.M.Nabiulina kafedra faoliyatini samarali boshqarish bilan birga zamonaviy o‘qitish usullaridan, zamonaviy pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan hamda elektron ta'lim resurslaridan foydalangan holda 5111000-Kasb ta'limi (511047-Kompyuter grafikasi va dizayn) bakalavriat ta'lim yo‘nalishi va 5A111001 – Kasb ta'limi nazariyasi va metodikasi (Kompyuter grafika va dizayn), 5A111001 – Kasb ta'limi nazariyasi va metodikasi (Informatika va axborot texnologiyalari) magistratura mutaxassisliklarida ma'ruza va amaliy mashg‘ulotlar olib boradi.
L.M.Nabiulina 62 nomda ilmiy ish, jumladan, 1 ta monografiya, 2 ta darslik, 6 ta o‘quv, 6 uslubiy qo‘llanma, 2 ta elektron o‘quv qo‘llanma, 47 ta ilmiy maqola va tezislar chop ettirgan.





Yuklab olish uchun fayllar
DSC_2664_1.jpg

Certificates