Xasanov Abdushohid Abdurashidovich

Kafedra mudiri
Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)


Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)Xasanov Abdushohid Abdurashidovich Nizomiy nomidagi TDPU Axborot texnologiyalari kafedrasida 2019-yildan boshlab kafedra mudiri bo‘lib ishlab kelmoqda. A.A.Xasanov kafedra faoliyatini samarali boshqarish bilan birga zamonaviy o‘qitish usullaridan, zamonaviy pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan hamda elektron ta'lim resurslaridan foydalangan holda 5111000-Kasb ta'limi (511047-Kompyuter grafikasi va dizayn) bakalavriat ta'lim yo‘nalishi va 5A111001 – Kasb ta'limi nazariyasi va metodikasi (Kompyuter grafika va dizayn), 5A111001 – Kasb ta'limi nazariyasi va metodikasi (Informatika va axborot texnologiyalari) magistratura mutaxassisliklarida ma'ruza va amaliy mashg‘ulotlar olib boradi. A.A.Xasanov 45 nomda ilmiy ish, jumladan, 1 ta monografiya, 1 ta o‘quv, qo‘llanma, 1 ta elektron o‘quv qo‘llanma, 42 ta ilmiy maqola va tezislar chop ettirgan.


Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)Xasanov Abdushohid Abdurashidovich Nizomiy nomidagi TDPU Axborot texnologiyalari kafedrasida 2019-yildan boshlab kafedra mudiri bo‘lib ishlab kelmoqda. A.A.Xasanov kafedra faoliyatini samarali boshqarish bilan birga zamonaviy o‘qitish usullaridan, zamonaviy pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan hamda elektron ta'lim resurslaridan foydalangan holda 5111000-Kasb ta'limi (511047-Kompyuter grafikasi va dizayn) bakalavriat ta'lim yo‘nalishi va 5A111001 – Kasb ta'limi nazariyasi va metodikasi (Kompyuter grafika va dizayn), 5A111001 – Kasb ta'limi nazariyasi va metodikasi (Informatika va axborot texnologiyalari) magistratura mutaxassisliklarida ma'ruza va amaliy mashg‘ulotlar olib boradi.
A.A.Xasanov 45 nomda ilmiy ish, jumladan, 1 ta monografiya, 1 ta o‘quv, qo‘llanma, 1 ta elektron o‘quv qo‘llanma, 42 ta ilmiy maqola va tezislar chop ettirgan.

Yuklab olish uchun fayllar
DSC_2664_1.jpg