HAKIMOVA BARNO MURATOVNA

Professor-o`qituvchi reytingi

 • jami reyting

  52.29%

 • o`quv ishlari

  60.3%

 • tarbiyaviy ishlar

  47%

 • ilmiy ishlar

  33.33%

 • otm rivoji

  80%

 • shaxsiy fazilatlar

  60%