URAZOVA ZULFIA

Professor-o`qituvchi reytingi

 • jami reyting

  52.74%

 • o`quv ishlari

  53.98%

 • tarbiyaviy ishlar

  64.5%

 • ilmiy ishlar

  56.67%

 • otm rivoji

  15.2%

 • shaxsiy fazilatlar

  50%

O`qitadigan fanlari

 • Guruh
 • Fan nomi
 • Mashg`ulot
 • Vaqti
 • Belgilar