DJAMILOVA NARGIZA NURIDDINOVNA

Professor-o`qituvchi reytingi

 • jami reyting

  64.58%

 • o`quv ishlari

  70.48%

 • tarbiyaviy ishlar

  83%

 • ilmiy ishlar

  46.67%

 • otm rivoji

  82.5%

 • shaxsiy fazilatlar

  40%