ISMOILOVA SHOIRA FERDAUSOVNA

Professor-o`qituvchi reytingi

 • jami reyting

  46.66%

 • o`quv ishlari

  54.58%

 • tarbiyaviy ishlar

  75%

 • ilmiy ishlar

  30%

 • otm rivoji

  25%

 • shaxsiy fazilatlar

  30%

O`qitadigan fanlari

 • Guruh
 • Fan nomi
 • Mashg`ulot
 • Vaqti
 • Belgilar